Skip to main content
อุบลราชธานี, พฤษภาคม 2015

วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ขับรถท่องเที่ยวไปถ่ายรูปกับแม่น้ำโขง ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

คราวนี้เลือกเดินทางออกจากพระรามเจ็ด เวลา 01.00 น. ของวันที่ 3 ใช้เวลาเดินทาง 7 ชั่วโมง ก็ไปถึงตัวเมือง-สถานีรถไฟจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณเวลา 08.00 น. (จริงๆ แล้วควรจะออก 02.00 น. มันจะพอดีมากกว่า -- เพราะถนนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์, ศรีสะเกษ เป็นถนนสองเลน ทำให้ขับยากในเวลากลางคืน)

poakpong Fri, 2015-05-08 - 16:16
Subscribe to Khemarat