Skip to main content

การแก้ไข มาตรา 112 ไม่ใช่ ล้มล้างสถาบันฯ

คณะรณรงค์แก้ไขมาตรา 112

สืบเนื่องจาก ข้อเสนอแก้ไข มาตรา 112 ในประมวลกฎหมายอาญา ของคณะรณรงค์แก้ไขมาตรา 112 (ครก. 112) ซึ่งเป็นการรวมตัวของหลายภาคส่วน โดยมีคณะนิติราษฎร์เป็นส่วนหนึ่งในคณะรณรงค์ฯ

และจากข้อเสนอดังกล่าว ทำให้มีความเห็นตามมามากมาย โดยเฉพาะหลายคนวิจารณ์ว่าข้อเสนอนี้เป็นการล้มสถาบันฯ

ตัวบทของ มาตรา 112 ในปัจจุบันเขียนไว้ว่า “มาตรา 112 ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี” ซึ่งจากถ้อยความข้างตัน จะเห็นว่ามาตราดังกล่าว เขียนไว้แบบกว้าง และไม่ได้ระบุฐานความผิดที่ชัดเจน อย่างไรคือการดูหมิ่น อย่างไรคือความอาฆาตมาดร้าย รวมทั้งสิ่งสำคัญ กฎหมายอาญามาตรา 112 นี้ อนุญาตให้ผู้ใดคนใดก็ได้ สามารถยื่นกล่าวโทษบุคคลอื่นได้โดยตรง

และถ้าเปรียบเทียบกับข้อเสนอของ ครก. 112 ซึ่งร่างโดยนิติราษฎร์ ได้ทำการขยายเพิ่มเติม พร้อมทั้งกำหนดความชัดเจนของกฎหมาย ดังนี้

Free Thailand from Lèse majesté

คลิกอ่าน link จากเฟซบุ๊ค แอบเห็นรูปสัญลักษณ์ Free Thailand from Lèse majesté ซึ่งเป็นมุมหนึ่งของรูปประกอบข่าว -- รูปนี้โดน (ไปตีความกันเอาเอง)

Free Thailand from Lèse majesté

112

กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า กฎหมายหมิ่นฯ กล่าวคือ เป็นกฎหมาย มาตรา 112 ใน ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ซึ่งระบุไว้ว่า...

มาตรา 112 ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี

Subscribe to Lèse majesté