112

กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า กฎหมายหมิ่นฯ กล่าวคือ เป็นกฎหมาย มาตรา 112 ใน ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ซึ่งระบุไว้ว่า...

มาตรา 112 ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี

หมายเหตุ: แก้ไขเพิ่มเติม ตามคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 41 วันที่ 21 ตุลาคม 2519 [อ้าง1, อ้าง2]

ยิ่งความลับมาก ข่าวลือมาก พูดถึงไม่ได้ ตรวจสอบไม่ได้ ก็ยิ่งทำให้กฎหมายเพิ่มความรุนแรง-เข้มข้นมากขึ้น ???