Skip to main content

เปรียบเทียบสเป็คมือถือ Redmi 7A และ Redmi 8A

Redmi by Xiaomi ต่อยอดความสำเร็จของมือถือรุ่นเล็กราคาประหยัด Redmi 7A ด้วยมือถือ Redmi 8A ที่เปิดตัวในวันที่ 25 กันยายน 2019

Redmi 8A

Redmi 8A by Xiaomi

Redmi 7A

Redmi 7A

Subscribe to Redmi 8A