Skip to main content

รีวิว ขั้นตอนการคืนสินค้า ที่ IKEA บางใหญ่

สัปดาห์ที่แล้วไปช็อปปิ้งของใช้ภายในบ้าน ที่ห้าง IKEA บางใหญ่ เซ็นทรัล เวสต์เกต ถนนรัตนาธิเบศบรรจบสามแยกกับถนนกาญจนาภิเษก

แต่สินค้าที่ซื้อมามันไม่พอดีกับพื้นที่ที่ต้องการใช้งาน เลยจำเป็นต้องนำไปคืน โดย นโยบายของ IKEA สามารถเปลี่ยนคืนได้หากเปลี่ยนใจภายใน 365 วัน ขั้นตอนการเปลี่ยนคืนสินค้าของห้าง IKEA นั้นไม่ยุ่งยาก สินค้าอยู่ในสภาพใหม่ยังไม่ผ่านการใช้งาน และเก็บใบเสร็จไว้ด้วย

Subscribe to Return