Skip to main content

โครงการ Drupal 10 เตรียมเปิดตัวในครึ่งหลังของปี 2022

สำหรับคนที่ใช้ Drupal เป็นฐานในการสร้างเว็บไซต์ อาจต้องเตรียมตัวในการจัดการ-อัพเกรดกันแล้ว เพราะถ้านับกันในเวลานี้ ที่ Drupal 8 ใกล้จะถึงกำหนด End-of-Life ในเดือนพฤศจิกายน 2021 ให้ทำการอัพเกรดเป็น Drupal 9 ได้แล้ว (เหลือเวลาแค่ 1 เดือนเท่านั้น) และ Drupal 7 จะถึงกำหนด End-of-Life ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2022 (ปีหน้า) สำหรับการขยายเวลาออกไป Drupal ให้เหตุผลว่า Drupal 7 มีคนนำไปใช้เยอะมาก และช่วงที่ผ่านมาในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้อาจจะเกิดปัญหาในการทำงาน เลย

Subscribe to Roadmap