Skip to main content
รวมเทคนิค วิธีประหยัดแบตเตอรี่ Samsung Galaxy Watch4

อายุการใช้งานแบตเตอรี่ของ Samsung Galaxy Watch4 แบบไม่ใช้งานอะไรเลย เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% จะใช้งานได้ประมาณ 2 วัน กับอีก 5 ชั่วโมง (53 ชั่วโมง) ซึ่งในชีวิตจริงก็คงไม่สามารถอยู่ได้เหมือนที่ระบบคำนวณไว้

poakpong Wed, 2021-11-17 - 10:07

วิธีเริ่มสนทนาใน Samsung Galaxy Watch4

สำหรับผู้ใช้นาฬิกา SmartWatch รุ่นกลางไปจนถึงรุ่นสูง ฟังก์ชั่นสำคัญอย่างหนึ่งที่สามารถทำได้คือ การตอบกลับข้อความ reply message จากแอปแชทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น quick reply ข้อความพื้นฐานที่กำหนดไว้แล้ว หรือการตอบกลับด้วยการพูด หรือพิมพ์ด้วยคีย์บอร์ด

แต่จุดสำคัญอย่างหนึ่งคือ นาฬิกาตระกูล SmartWatch ถ้าจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นการสนทนา จะสามารถทำได้แค่ไม่กี่วิธีเท่านั้น

** หมายเหตุ ในบทความนี้ จะนับเฉพาะการเริ่มสนทนาที่อาศัยการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก **

Subscribe to Samsung Galaxy Watch4