Skip to main content

ข้อแนะนำ 3+2+1 ปัจจัย ในการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คกลับมาได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วง Work From Home จากสถานการณ์ COVID-19 จากที่อุปกรณ์พกพาประเภทอื่น ทั้งมือถือและแทปเล็ต ไม่สามารถตอบสนองการทำงานได้ทั้งหมด

ไม่นานมานี้ มิตรสหายท่านหนึ่ง ได้โพสต์ถามว่า ถ้าจะซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คจะต้องพิจารณาจากปัจจัยอะไรบ้าง เพื่อเลือกคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่ตรงใจมากที่สุด จึงสรุปออกมาเป็น 3+2+1 ปัจจัย ในการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

Subscribe to SSD