Skip to main content

โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ในฐานะสินค้าแฟชั่น และแกดเจ็ต

หลายปีก่อน อาจจะมากกว่า 10 ปี ไปจนถึง 20 ปีที่แล้ว สินค้าเทคโนโลยี-เครื่องใช้ไฟฟ้า มักจะเป็นสินค้าที่มีอายุยาวนาน ทั้งจากแนวคิดของผู้ผลิต ความรู้ในการผลิต ปัจจัยด้านราคา ทำให้อุปกรณ์เหล่านี้ มักจะอยู่คู่บ้านมายาวนาน บางชิ้นมีอายุถึง 10 ปี และบางชิ้นก็นานถึง 15 ปี เลยทีเดียว

แต่ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยี ที่ก้าวหน้าด้วยความเร็วแบบคูณสอง (x2) อยู่ตลอดเวลา ปัจจุบัน อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ได้มีการพัฒนากันอย่างรวดเร็ว และเมื่อสินค้ามีผู้ผลิตหลายรายก็ยิ่งแข่งขันสร้างนวัตกรรมเพื่อจูงใจลูกค้าให้ได้มากที่สุด

Subscribe to Technology