Skip to main content

ชัชชาติ ประกาศ บริหารจัดการดี โปร่งใส ไม่ส่วย ไม่เส้น คือหัวใจในการทำงาน ผู้ว่าฯ กทม.

YouTube Channel ป๋าเต็ด จัดรายการพิเศษ ป๋าเต็ดทอล์ก SPECIAL SERIES ดำเนินรายการโดย ยุทธนา บุญอ้อม สัมภาษณ์ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) เบอร์ 8 ที่จะมีการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ 22 พฤษภาคม 2565

คำถามสำคัญข้อหนึ่งในรายการ ป๋าเต็ดทอล์ก คือ นโยบายที่ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มีมากกว่า 200 นโยบาย แต่ถ้าเลือกได้เพียงแค่ข้อเดียว เป็นข้อที่ยังไงก็ต้องทำ ตัดออกไม่ได้ จะเลือกข้อไหน

Subscribe to The Governor of Bangkok