ชัชชาติ ประกาศ บริหารจัดการดี โปร่งใส ไม่ส่วย ไม่เส้น คือหัวใจในการทำงาน ผู้ว่าฯ กทม.

YouTube Channel ป๋าเต็ด จัดรายการพิเศษ ป๋าเต็ดทอล์ก SPECIAL SERIES ดำเนินรายการโดย ยุทธนา บุญอ้อม สัมภาษณ์ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) เบอร์ 8 ที่จะมีการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ 22 พฤษภาคม 2565

คำถามสำคัญข้อหนึ่งในรายการ ป๋าเต็ดทอล์ก คือ นโยบายที่ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มีมากกว่า 200 นโยบาย แต่ถ้าเลือกได้เพียงแค่ข้อเดียว เป็นข้อที่ยังไงก็ต้องทำ ตัดออกไม่ได้ จะเลือกข้อไหน

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ว่า กรุงเทพมหานคร เบอร์ 8

ถ้าให้ ชัชชาติ เลือกนโยบายได้เพียง 1 ข้อ จะเลือกนโยบายไหนในการบริหารกรุงเทพมหานคร?

ชัชชาติ ตอบคำถามนี้ โดยระบุว่าจากกลุ่มนโยบายทั้งหมด 9 ข้อ ข้อที่เป็นใจกลางคือ บริหารจัดการดี คือ Management (การบริหาร) ในทุกเรื่อง โดย Management เริ่มจาก โปร่งใส ไม่ส่วย ไม่เส้น

โดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใส เวลาลงพื้นที่จะพบคนบ่นเรื่องนี้เยอะ ถ้าเราสามารถทำให้มันโปร่งใส ทำงบประมาณถูกต้อง และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน Automatic (ระบบอัตโนมัติ) มันก็จะดีขึ้นในบางส่วนแล้ว

ถ้าให้เลือกทำได้แค่ข้อเดียว การบริหารจัดการ เรื่องความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ การเอาประชาชนเป็นที่ตั้ง แล้วก็รับใช้ประชาชน หัวข้อเดียวที่เป็นหัวข้อในใจ (มันจะเป็นข้อที่ใหญ่มากเลยนะครับ ยุทธนา ให้ความเห็น) ใหญ่มาก แต่มันจะไปสอดคล้องกับ 200 ข้อที่เหลือ ถ้าตรงนี้ได้ปุ๊บ เดี๋ยว 200 ข้อมันตามมาครับ.

สามารถอ่านนโยบาย 200 ข้อ ของชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ ได้ที่เว็บไซต์ chadchart.com