[Location Articles] สำรวจ ถนนเลียบทางด่วน สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ (ฉิมพลี-บางกรวย-พระราม7)

ทางด่วน สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (กาญจนาภิเษก-ฉิมพลี) เตรียมเปิดให้บริการ ในวันจันทร์ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 12.00 น. สิ่งที่เป็นผลพลอยได้ จากการเปิดใช้ทางด่วน นั่นคือ "ถนนเลียบทางด่วน"

เว็บไซต์ Location.in.th พาสำรวจ แนวเส้นทาง "ถนนเลียบทางด่วน" สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ระยะทางระหว่าง ด่านฉิมพลี-กาญจนาภิเษก ไปจนถึง การไฟฟ้าบางกรวย-สะพานพระราม 7

ถนนเลียบทางด่วน สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ สามารถขับรถไปตาม ถนนเลียบทางด่วน จากถนนกาญจนาภิเษก-ฉิมพลี ตรงไปจนสุดทาง ที่การไฟฟ้าบางกรวย และสามารถมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม 7 ได้ทันที

- - - - - - - - - -

** คำเตือน : ในวันที่สำรวจ ถนนเลียบทางด่วน ในบางจุด ยังไม่เปิดให้สัญจร ผู้ที่สนใจควรเผื่อเวลาเดินทาง กรณีที่ ถนนเลียบทางด่วน ไม่สามารถผ่านได้ **

- - - - - - - - - -

ถนนกาญจนาภิเษก-ฉิมพลี

การเข้าสู่ ถนนเลียบทางด่วน จากถนนกาญจนาภิเษก ใช้เส้นทางเดียวกับทางเข้า ด่านฉิมพลี เพื่อใช้ทางด่วน แต่ก่อนถึงด่านเก็บเงินจะมีทางแยกด้านซ้าย เพื่อเข้าสู่ ถนนเลียบทางด่วน

ถนนพุทธมณฑลสาย 1-ถนนสวนผัก

หากต้องการมุ่งหน้าไป บางกรวย-พระราม 7 สามารถใช้เส้นทาง ถนนสวนผัก เพื่อเข้าสู่ทางแยกใต้ทางด่วน โดยเมื่อข้ามทางรถไฟแล้ว ก็เลี้ยวขวา เข้าสู่ ถนนเลียบทางด่วน มุ่งหน้า บางกรวย-พระราม7 ได้เลย

หรือหากต้องการ มุ่งหน้าไปถนนกาญจนาภิเษก ก็สามารถใช้ถนนพุทธมณฑลสาย 1 เข้าสู่ ถนนเลียบทางด่วน มุ่งหน้ากาญจนาภิเษก โดยสามารถเลี้ยวซ้าย เข้าสู่กาญจนาภิเษก มุ่งหน้าบางแค หรือจะลอดใต้ถนนกาญจนภิเษก เพื่อเลี้ยวขวามุ่งหน้า บางใหญ่-บางบัวทอง ก็ได้เช่นกัน

ถนนราชพฤกษ์

กรณีเดินทางมาจาก ถนนราชพฤกษ์ มุ่งหน้าไปนครอินทร์ หากต้องการเข้าสู่ ถนนเลียบทางด่วน ไปบางกรวย-พระราม7 เมื่อข้ามสะพานต่างระดับบรมราชชนนีมาแล้ว ให้ชิดซ้ายเพื่อเข้าสู่ ถนนเลียบทางด่วน ฝั่งมุ่งหน้าไปฉิมพลี-กาญจนาภิเษก จากนั้น ให้ใช้สะพานกลับรถ ก่อนถึงถนนสวนผัก เพื่อย้อนกลับไปทาง บางกราย-พระราม7 อีกครั้ง

ในทางกลับกัน หากเดินทางมาจากถนนราชพฤกษ์ มุ่งหน้าเพชรเกษม และต้องการเข้าสู่ ถนนเลียบทางด่วน มุ่งหน้าฉิมพลี-กาญจนาภิเษก ให้ใช้เส้นทางเดียวกับการเข้าทางด่วน ที่ด่านเก็บเงิน ด่านตลิ่งชัน แต่ให้ชิดขวา จากนั้นวนขึ้นสะพานกลับรถเข้าสู่ ถนนเลียบทางด่วน มุ่งหน้า ฉิมพลี-กาญจนาภิเษก ได้ทันที

ถนนสิรินธร-บางกรวย

กรณีใช้ถนนสิรินธร แล้วต้องการเข้าสู่ ถนนเลียบทางด่วน เพื่อมุ่งหน้าสู่ บางกรวย-พระราม 7 จะต้องใช้เส้นทางเดียวกับ ด่านบางบำหรุ (สถานีรถไฟบางบำหรุ) จากนั้น กลับรถบริเวณทางแยกใต้ทางด่วน ข้ามทางรถไฟ รวมถึง อุโมลค์กลับรถ เพื่อวนกลับเข้าสู่ ถนนเลียบทางด่วน อีกครั้ง

และในทางกลับกับหากออกมาจาก บางกรวย (ถนนเทอดพระเกียรติ) แล้วต้องการเข้าสู่ ถนนเลียบทางด่วน มุ่งหน้าไปฉิมพลี-กาญจนาภิเษก จะต้องเลี้ยวซ้ายไปก่อน แล้วค่อยไปกลับรถข้ามทางรถไฟ ย้อนกลับมา

ถนนจรัญสนิทวงศ์-การไฟฟ้าบางกรวย-สะพานพระราม7

กรณีใช้ ถนนเลียบทางด่วน จากฉิมพลี-กาญจนาภิเษก จนมาถึง ถนนจรัญสนิทวงศ์-การไฟฟ้าบางกรวย-สะพานพระราม 7 ในจุดนี้ สามารถเลี้ยวซ้าย เพื่อวนรถไปลอดใต้สะพานพระราม 7 เข้าสู่ถนนจรัญสนิทวงศ์ หรือ เข้าสู่ด่านบางกรวย ขึ้นทางดวนไปจตุจักร หรือจะตรงขึ้นสะพานพระราม 7 ก็ได้เช่นกัน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : สำรวจ ทางขึ้น ทางด่วน ศรีรัช-วงแหวนฯ (จตุจักร-ฉิมพลี) ก่อนเปิดใช้งาน 22 ส.ค.