ขึ้นค่าทางด่วน 5 บาท ทางด่วนบางพลี-สุขสวัสดิ์ และ ทางด่วนบางนา-ชลบุรี

หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ รายงานว่า ในวันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จะทำการปรับราคาค่าทางด่วน เพิ่มอีก 5 บาท ในเส้นทางด่วน บางพลี-สุขสวัสดิ์ (ทางพิเศษกาญจนาภิเษก) และ ทางด่วน บางนา-ชลบุรี (ทางพิเศษบูรพาวิถี)

ขึ้นค่าทางด่วน 5 บาท แค่บางด่าน ไม่ได้ขึ้นทั้งเส้น

ทั้งนี้ การขึ้นราคาค่าทางด่วนนั้น ไม่ได้ขึ้นในทุกด่าน แต่จะมีเพียงแค่ 3 ด่าน สำหรับ ทางด่วน บางพลี-สุขสวัสดิ์ และ 11 ด่าน สำหรับทางด่วน บางนา-ชลบุรี


(แผนที่ เส้นทางด่วน บางพลี-สุขสวัสดิ์)

รายชื่อด่านเก็บเงิน ที่ขึ้นราคาค่าทางด่วน 5 บาท ได้แก่

ทางด่วนกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

ตารางรายชื่อด่านเก็บเงิน ค่าทางด่วน ที่ขึ้นราคา 5 บาท ทางด่วน บางพลี-สุขสวัสดิ์ (1 กันยายน 2561)
ด่านเก็บเงิน ประเภทรถยนต์ ราคาค่าทางด่วนเดิม ขึ้นค่าทางด่วน 5 บาท
ด่านบางครุ-บางเมือง รถมากกว่า 10 ล้อ จากเดิม 90 บาท ปรับเป็น 95 บาท
ด้านบางครุ-เทพารักษ์ รถ 6-10 ล้อ จากเดิม 70 บาท ปรับเป็น 75 บาท
ด่านบางครุ-บางแก้ว รถมากกว่า 10 ล้อ จากเดิม 120 บาท ปรับเป็น 125 บาท

ทางด่วนบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี)

ตารางรายชื่อด่านเก็บเงิน ค่าทางด่วน ที่ขึ้นราคา 5 บาท ทางด่วน บางนา-ชลบุรี (1 กันยายน 2561)
ด่านเก็บเงิน ประเภทรถยนต์ ราคาค่าทางด่วนเดิม ขึ้นค่าทางด่วน 5 บาท
ด่านบางนา กม.6-บางเสาธง รถ 6-10 ล้อ จากเดิม 60 บาท ปรับเป็น 65 บาท
ด่านบางนา-กม.6-บางสมัคร รถ 4 ล้อ จากเดิม 45 บาท ปรับเป็น 50 บาท
รถ 6-10 ล้อ จากเดิม 95 บาท ปรับเป็น 100 บาท
รถมากกว่า 10 ล้อ จากเดิม 145 บาท ปรับเป็น 150 บาท
ด่านบางนา กม.6-บางปะกง 1 รถมากกว่า 10 ล้อ จากเดิม 180 บาท ปรับเป็น 185 บาท
ด่านบางนา กม.6-ชลบุรี รถมากกว่า 10 ล้อ จากเดิม 215 บาท ปรับเป็น 220 บาท
ด่านวงแหวนรอบนอก (บางแก้ว)-บางสมัคร รถ 6-10 ล้อ จากเดิม 80 บาท ปรับเป็น 85 บาท
รถมากกว่า 10 ล้อ จากเดิม 120 บาท ปรับเป็น 125 บาท
ด่านวงแหวนรอบนอก (บางแก้ว)-บางปะกง 1 รถ 6-10 ล้อ จากเดิม 100 บาท ปรับเป็น 105 บาท
รถมากกว่า 10 ล้อ จากเดิม 155 บาท ปรับเป็น 160 บาท
ด่านวงแหวนรอบนอก (บางแก้ว)-ชลบุรี รถ 4 ล้อ จากเดิม 60 บาท ปรับเป็น 65 บาท
รถ 6-10 ล้อ จากเดิม 125 บาท ปรับเป็น 130 บาท
รถมากกว่า 10 ล้อ จากเดิม 190 บาท ปรับเป็น 195 บาท
ด่านบางพลี 2-บางพลีน้อย รถ 4 ล้อ จากเดิม 25 บาท ปรับเป็น 30 บาท
รถ 6-10 ล้อ จากเดิม 55 บาท ปรับเป็น 60 บาท
รถมากกว่า 10 ล้อ จากเดิม 85 บาท ปรับเป็น 90 บาท
ด่านบางพลี 2-บางปะกง 1 รถมากกว่า 10 ล้อ จากเดิม 135 บาท ปรับเป็น 140 บาท
ด่านสุวรรณภูมิ 2-บางสมัคร รถ 4 ล้อ จากเดิม 30 บาท ปรับเป็น 35 บาท
รถ 6-10 ล้อ จากเดิม 65 บาท ปรับเป็น 70 บาท
รถมากกว่า 10 ล้อ จากเดิม 100 บาท ปรับเป็น 105 บาท
ด่านสุวรรณภูมิ 2-ชลบุรี รถมากกว่า 10 ล้อ จากเดิม 170 บาท ปรับเป็น 175 บาท