Skip to main content

การใช้งาน VestaCP (Server Control Panel) เบื้องต้น Setup, Change Port & Restore User Data

VestaCP หรือ Vesta Control Panel (Server Control Panel) เป็นเครื่องมือช่วยจัดการเซิร์ฟเวอร์ ในการติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็น การเพิ่มโดเมน การสร้างฐานข้อมูล สำหรับสร้างเว็บไซต์

ดูรายละเอียดของ VestaCP ได้ที่ https://vestacp.com

ความต้องการพื้นฐานของชุดโปรแกรม VestaCP คือ คอมพิวเตอร์ Linux ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ RHEL/CentOS เวอร์ชั่น 5,6,7 หรือ Debian 7,8,9 หรือ Ubuntu 12.04 - 18.10 จำนวน CPU 1Ghz แรม 512 MB และ ฮาร์ดดิสขนาด 20 GB

Subscribe to VestaCP