แนะนำ HestiaCP เครื่องมือจัดการเซิร์ฟเวอร์ ทดแทน VestaCP

แนะนำชุดโปรแกรม HestiaCP สำหรับทดแทน VestaCP ที่ไม่พัฒนานานแล้ว (รองรับเซิร์ฟเวอร์สูงสุดแค่ Ubuntu 18.04 LTS)

Hestia Control Panel

Open-source web server control panel

https://hestiacp.com/

เปรียบเทียบการใช้งาน HestiaCP นั้น คล้ายกับ VestaCP รวมถึงวิธีการติดตั้ง ก็ใช้คำสั่งเหมือนกัน

เมื่อ run คำสั่งติดตั้ง ก็รอประมาณ 10 นาที ก็พร้อมใช้งาน

รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่เว็บไซต์ HestiaCP : https://hestiacp.com/