Skip to main content

วิธีเริ่มสนทนาใน Samsung Galaxy Watch4

สำหรับผู้ใช้นาฬิกา SmartWatch รุ่นกลางไปจนถึงรุ่นสูง ฟังก์ชั่นสำคัญอย่างหนึ่งที่สามารถทำได้คือ การตอบกลับข้อความ reply message จากแอปแชทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น quick reply ข้อความพื้นฐานที่กำหนดไว้แล้ว หรือการตอบกลับด้วยการพูด หรือพิมพ์ด้วยคีย์บอร์ด

แต่จุดสำคัญอย่างหนึ่งคือ นาฬิกาตระกูล SmartWatch ถ้าจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นการสนทนา จะสามารถทำได้แค่ไม่กี่วิธีเท่านั้น

** หมายเหตุ ในบทความนี้ จะนับเฉพาะการเริ่มสนทนาที่อาศัยการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก **

Galaxy Watch4 with Wear OS + One UI by Google & Samsung

ในที่สุดก็มาถึง Galaxy Watch4 จนได้ หลังจากที่ตีอ้อมวนไปใช้ Mi Band 3 และ Galaxy Fit และ Galaxy Fit2 ก่อนหน้านี้

poakpong Mon, 2021-10-18 - 13:54
Subscribe to Wear OS