Xiaomi Mi A1

สิ่งที่ทำเมื่อเปลี่ยนมือถือ: ลงทะเบียน Authenticator ใหม่, ล็อกอินธนาคารทั้งหมด

เปลี่ยนมือถือจาก Xiaomi Mi A1 มาใช้ Redmi Note 7 สิ่งที่ต้องทำก่อนอย่างอื่น นอกจากการลงแอพที่ใช้ประจำทั้งหมดแล้ว ยังต้องจัดการกับระบบ Two-Factor Authentication ที่ใช้อยู่ทั้งหมดทุกเว็บ รวมถึง ลงทะเบียนเข้าใช้งาน Internet Banking แอพธนาคารต่างๆ ตั้งแต่ กรอก ชื่อผู้ใช้-รหัสผ่าน ไปจนถึง ขอหมายเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ ที่ลงทะเบียนเอาไว้ แต่อย่างไรก็ตาม แอพ SCB Easy ยังคงต้องไปเปิดใช้งานแอพที่สาขาธนาคารเท่านั้น

Subscribe to Xiaomi Mi A1