CoverShare.com เปลี่ยนลุคใหม่ เน้น Search และ Share มากขึ้น

หลังจากที่ไม่ได้อัพเดทข่าวคราวกันมานาน(มาก) คราวนี้เลยจัดการเปลี่ยนลุคใหม่กันเลยทีเดียว สำหรับเว็บไซต์แบ่งปัน รูปภาพหน้าปกซีดีเพลงไทย ที่ชื่อ CoverShare.com

CoverShare screenshot

เว็บไซต์ www.covershare.com รูปแบบใหม่นี้ เน้นเกี่ยวกับการค้นหามากขึ้น โดยขยายช่องค้นหา (Search) ในหน้าแรกของเว็บและหน้าเพจค้นหา ให้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อรองรับปริมาณรูปภาพหน้าปกซีดีเพลงไทย ที่มีมากกว่า 5,000 ภาพ รวมทั้งเพิ่มฟังก์ชั่นแบ่งปัน (Share) ไปยังเว็บไซต์ Social Network ชื่อดัง ทั้ง facebook , twitter และ google +1 ที่ใช้งานง่ายขึ้น

สำหรับประเด็นเรื่องการค้นหาคำภาษาไทย ซึ่งเป็นข้อจำกัดพื้นฐานของ Drupal ได้ทำการเพิ่มคำแนะนำ (Tips) สำหรับการค้นหา ช่วยอธิบายให้ผู้ใช้สามารถหารูปภาพ ได้ตรงตามที่ต้องการมากขึ้น เช่น ต้องใส่คำค้นมากกว่า 3 ตัวอักษรขึ้นไป สามารถหาได้ทั้งชื่ออัลบัม ชื่อนักร้อง และ ชื่อเพลง รวมทั้ง ใช้หลายคำในการค้นหาได้

การจัดหน้าแรกแบบใหม่ จากเดิมที่มีลักษณะคล้าย blog ที่เรียบตามอัพเดทจากบนลงล่าง เปลี่ยนเป็นรูปแบบตาราง grid เรียงรูปภาพหน้าปกซีดีล่าสุดจำนวน 20 ภาพ และหน้าเพจ Explore และ Top 20 daily เพิ่มลูกเล่นให้กับเว็บ และยังคงสามารถดูแบบเรียงตามอัพเดทได้ที่หน้า All Cover

เว็บไซต์ CoverShare.com เริ่มให้บริการมาตั้งแต่เดือน ปลายเดือนเมษายน ปี 2008 โดยในยุคแรกเป็นการเขียนโค้ด PHP ทั้งหมด และต่อมาด้วยปริมาณข้อมูลที่มากขึ้น ในเดือนกันยายน ปี 2009 จึงได้ปรับเปลี่ยนระบบจัการเนื้อหามาเป็น Drupal แต่ยังคงสไตล์การจัดวาง layout แบบเดิม โดยเพิ่มสีสันให้มากขึ้น

ปัจจุบันเว็บไซต์ www.covershare.com มีรูปภาพหน้าปกซีดีเพลงไทย (รวมทั้งรูปภาพปกเทปเพลงไทย) มากกว่า 5,000 ภาพ แบ่งหมวดหมู่ได้มากกว่า 70 ประเภท และมีผู้ใช้งานมากกว่า 10,000 เพจวิวต่อสัปดาห์

เครื่องมือเดิมภายใต้หน้ากากใหม่

  • เว็บไซต์ CoverShare.com ใช้ระบบ Drupal เวอร์ชั่น Pressflow
  • ธีมหลักใช้ Framework และเขียน CSS Injector ทับ
  • ใช้ CCK, Views และ Content Template ในการจัดการเนื้อหาและแสดงผล
  • ระบบแสดงความคิดเห็น Disqus ซึ่งจากเดิมก่อนหน้านี้ใช้บริการป้องกัน spam จาก Mollom
  • ปุ่ม Social จากเว็บไซต์ ShareThis