เปรียบเทียบคุณสมบัติ Feature + Apps สำหรับ Smartphone ในระบบต่างๆ

ตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้เป็นการหาข้อมูลเบื้องต้นจากอินเทอร์เนต ซึ่งอาจไม่ครบถ้วน ผู้ที่สนใจจำเป็นต้องหาข้อมูลประกอบเสริมในรุ่นที่ตัวเองสนใจ

ในที่นี่จะใช้ระบบปฏิบัติการที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันมาเปรียบเทียบกัน (โปรดดูรายละเอียดตามลิงค์ประกอบ เป็นระยะๆ)

OS iOS Logo Android Logo Windows Phone Logo BlackBerry Logo
Feature + Apps Apple iOS Android Windows Phone BlackBerry OS
Connect Internet Direct Yes Yes Yes Wi-Fi Only *
Flash Player - Yes - -
Browser Webkit Webkit IE (WP 7.5) Webkit (OS 6)
Browser Save Audio / Video - Yes - Yes
Browser File Upload - Yes Yes Yes
Audio / Video Import iTunes Direct Zune Desktop Direct
Multitasking Yes (iOS 4+) Yes Yes Yes
Backup Contacts iCloud Gmail Contact Outlook Hotmail BlackBerry Desktop
Internet Tethering Yes Yes Yes Yes
Chat iMessage Gtalk Live Messenger BlackBerry Messenger
Official Application Store App Store Android Markey Marketplace App World
Documents / Office iWork Polaris Office Microsoft Office Document To Go
Live Messenger Yes Yes Yes Yes
Gtalk G-Whizz! Yes Gchat Yes
WhatsApp Yes Yes Yes Yes
LINE Yes Yes - -
Skpye Yes Yes soon * Yes
Facebook Yes Yes Yes Yes
Twitter Yes Yes Yes Yes
Google+ Yes Yes - -
Foursquare Yes Yes Yes Yes
Map Google Maps Google Maps Bing Maps Bing Maps
Dropbox Yes Yes BoxFiles Yes
YouTube Yes Yes Yes -

หมายเหตุ:

  • การต่อเนตของ BlackBerry ในเครือข่ายมือถือ ต้องผ่านบริการ BlackBerry Service ถ้าไม่ได้สมัครใช้จะเล่นเนตไม่ได้
  • ขอบคุณ @lawender สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Windows Phone (tweet 1, tweet 2, tweet 3)
  • ในขณะที่ทำตารางนี้ Skype for Windows Phone ยังทำไม่เสร็จ แต่มีข่าวว่ากำลังพัฒนา
  • ดูตารางเปรียบเทียบในด้านอื่นๆ แบบละเอียดได้ที่ Mobile operating system: Mobile OS comparison
Did you like it?

No votes have been submitted yet.

ความคิดเห็น