ข้อควรรู้ ก่อนลงทะเบียน พร้อมเพย์ ด้วยบัตรประชาชน-เบอร์มือถือ

พร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นบริการ "รับเงิน" ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการอ้างอิง "ผู้รับ" ปลายทาง ด้วย "หมายเลขบัตรประชาชน" หรือ "เบอร์มือถือ" ซึ่งก่อนใช้บริการพร้อมเพย์ จะต้องนำหมายเลขทั้งสอง หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง นำไปผูกกับหมายเลขบัญชีธนาคารแบบเดิมเสียก่อน

ข้อควรรู้ ก่อนลงทะเบียน พร้อมเพย์ ด้วยบัตรประชาชน-เบอร์มือถือ

  • ข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชน-เบอร์มือถือ จะถูกเก็บรวบรวมไว้ที่ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด NITMX ซึ่งก่อตั้งจากความร่วมมือของหลายธนาคาร ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย
  • การเปิดให้ทำการลงทะเบียน พร้อมเพย์ ไม่มีการบังคับเป็นกฎหมายแต่อย่างใด ทั้งหมดเป็นการลงทะเบียนแบบสมัครใจ
  • แนวโน้มมีการบังคับใช้ พร้อมเพย์ โดยภาครัฐ ด้วยการสร้างเงื่อนไขที่จำเป็นต้องลงทะเบียน พร้อมเพย์ เพื่อขอรับเงินสวัสดิการ รวมถึงเป็นช่องทางในการขอคืนภาษี ณ ที่จ่าย (นับจากวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป)
  • การโอนเงินผ่าน หมายเลขบัญชีธนาคาร แบบเดิม ยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติ ไม่มีการปิดกั้นการให้บริการ
  • กรณีเป็น "ผู้ส่ง" ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน พร้อมเพย์ ลงทะเบียนเฉพาะ "ผู้รับ" เท่านั้น
  • ในการให้บริการระยะแรก การ "ส่งเงิน" จำนวนไม่เกิน 5,000 บาท จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่ในระยะยาวยังไม่มีประกาศยืนยันแต่อย่างใด
  • ข้อมูล พร้อมเพย์ จะไม่ถูกบันทึกอยู่ในข้อมูลบัตรประชาชน หรือ เบอร์มือถือ แต่อย่างใด แต่จะเก็บในระบบของ NITMX

ข้อเสนอ

  • ต้องไม่บังคับให้ทุกคนใช้บริการ พร้อมเพย์ ผู้ที่เลือกไม่ลงทะเบียน ควรได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
  • เสนอให้การโอนเงินระหว่างธนาคาร คิดค่าธรรมเนียมการโอนเงิน เท่ากับ พร้อมเพย์ (ไม่เกิน 5,000 บาท ไม่คิดค่าบริการ)

สรุป คำแนะนำสำหรับการลงทะเบียน พร้อมเพย์ ในเวลานี้

ขออนุญาตยกข้อความของ @public_lewcpe ที่เขียนไว้ในบล็อก "ว่าด้วย PromptPay" เกี่ยวกับข้อกังวลประเด็นการลงทะเบียน พร้อมเพย์ กับเบอร์มือถือ ว่า "ไม่แนะนำให้ใครทั้งสิ้น ลงทะเบียน จนกว่ากระบวนการทั้งหมดจะชัดเจน"