เมื่อ "กำแพงค่าธรรมเนียม" พังทลาย การเคลื่อนย้ายของเงิน(เล็กๆ)ก็ลื่นไหลมากขึ้น

นี่อาจจะเป็นผลกระทบมาจากการเปิดบริการ พร้อมเพย์ ในประเทศไทย ที่บังคับให้ทุกธนาคารต้องเข้าร่วมใช้ตัวกลางในการส่งเงินผ่านระบบออนไลน์ที่อ้างอิงจากหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

เงื่อนไขสำคัญของระบบพร้อมเพย์ คือ ถ้าส่งเงินกันไม่เกิน 5,000 บาท จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่ถ้ามากกว่าที่กำหนดก็มีค่าธรรมเนียม 2 บาท - 10 บาท ตามลำดับ

จนในที่สุดธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการในประเทศไทย ก็ตัดสินใจประกาศ "ยกเลิกค่าธรรมเนียม" ในการโอนเงินต่างธนาคาร กระชากให้คนกลับมาใช้ระบบโอนเงินของแต่ละธนาคาร โดยเสนอในสิ่งที่ดูดีกว่าพร้อมเพย์ ได้แก่ ไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ ในการโอนเงินต่างธนาคาร ผ่านระบบออนไลน์ของธนาคาร (ทั้งแอพและเว็บ) รวมถึง "ยกเลิกค่าธรรมเนียม" ในการจ่ายค่าบริการต่างๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ บัตรทางด่วน เป็นต้น