เมื่อ "กำแพงค่าธรรมเนียม" พังทลาย การเคลื่อนย้ายของเงิน(เล็กๆ)ก็ลื่นไหลมากขึ้น

นี่อาจจะเป็นผลกระทบมาจากการเปิดบริการ พร้อมเพย์ ในประเทศไทย ที่บังคับให้ทุกธนาคารต้องเข้าร่วมใช้ตัวกลางในการส่งเงินผ่านระบบออนไลน์ที่อ้างอิงจากหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

เงื่อนไขสำคัญของระบบพร้อมเพย์ คือ ถ้าส่งเงินกันไม่เกิน 5,000 บาท จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่ถ้ามากกว่าที่กำหนดก็มีค่าธรรมเนียม 2 บาท - 10 บาท ตามลำดับ

จนในที่สุดธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการในประเทศไทย ก็ตัดสินใจประกาศ "ยกเลิกค่าธรรมเนียม" ในการโอนเงินต่างธนาคาร กระชากให้คนกลับมาใช้ระบบโอนเงินของแต่ละธนาคาร โดยเสนอในสิ่งที่ดูดีกว่าพร้อมเพย์ ได้แก่ ไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ ในการโอนเงินต่างธนาคาร ผ่านระบบออนไลน์ของธนาคาร (ทั้งแอพและเว็บ) รวมถึง "ยกเลิกค่าธรรมเนียม" ในการจ่ายค่าบริการต่างๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ บัตรทางด่วน เป็นต้น

Did you like it?

No votes have been submitted yet.

ความคิดเห็น