ผลการลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ 2559 และ คำถามพ่วง อย่างไม่เป็นทางการ (7 สิงหาคม 2559)

ผลการลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 และคำถามพ่วง ประชามติ อย่างไม่เป็นทางการ ในวันอาทิตย์ 7 สิงหาคม 2559 โดยการลงประชามติในครั้งนี้ เปิดให้ประชาชนใช้สิทธิลงคะแนน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึง 16.00 น. โดยทั่วประเทศ มีผู้มีสิทธิทั้งสิ้น 50,585,118 คน

ผลการลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ 2559 และ คำถามพ่วง อย่างไม่เป็นทางการ (7 สิงหาคม 2559) จากการนับคะแนนทั้งหมด 94%

* หมายเหตุ : คะแนนในกราฟ อ้างอิงจาก vote2016.voicetv.co.th

ตามข่าวก่อนหน้านี้ การรวบรวมคะแนนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะใช้ระบบออนไลน์ผ่านระบบ Rapid Report ในการรวบรวมคะแนนการลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 และ คำถามพ่วง ประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม 2559

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า มีการคาดการณ์ว่าจะสามารถนับคะแนนที่หน่วยออกเสียงได้แล้วเสร็จภายในเวลา 18.00 น. จากนั้นจะรวบรวมเข้าสู่ส่วนกลาง และน่าจะเปิดเผย ผลการลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ 2559 อย่างไม่เป็นทางการ ได้ในเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันอาทิตย์ 7 สิงหาคม 2559

* ภาพผลคะแนน ณ เวลา 17.55 น. วันอาทิตย์ 7 สิงหาคม 2559