อธิบาย การอ่านรายละเอียด ความสามารถของโปเกม่อนแต่ละตัว ในเกม Pokemon GO

เกม Pokemon GO เป็นเกมที่ให้ออกไปตามหา-ตามจับ ตัวละครโปเกม่อน ซึ่งนอกจากการเก็บสะสมให้ครบตามจำนวนแล้ว ในเกม Pokemon GO นั้นยังให้มีการพัฒนาความสามารถของตัวละครโปเกม่อน ให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น เพื่อนำไปต่อสู้ใน Gym (ยิม) เพื่อช่วงชิงความเป็นเจ้าถิ่น และได้เหรียญรางวัล

ทุกครั้งที่ผู้เล่นจับตัวละครโปเกม่อนมาได้ จะมีรายละเอียดประกอบมาด้วย ดังต่อไปนี้

ข้อมูลทั่วไป

 1. CP หมายถึง Combat Power ตัวเลขค่าความแข็งแกร่งของโปเกม่อน
 2. HP หมายถึง Hit Points (Health Points) พลังชีวิตของตัวโปเกม่อน (จะน้อยลงเมื่อนำไปต่อสู้ และถูกฝ่ายตรงข้ามทำร้าย)
 3. Type ชนิดของตัวโปเกม่อน
  • Normal
  • Fire
  • Fighting
  • Water
  • Flying
  • Grass
  • Poison
  • Electric
  • Ground
  • Psychic
  • Rock
  • Ice
  • Bug
  • Dragon
  • Ghost
  • Dark
  • Steel
  • Fairy
 4. Weight น้ำหนักตัวของโปเกม่อนตัวนั้น -- บางครั้งอาจมีข้อมูลขนาด XS (เล็กมาก) หรือ XL (ใหญ่มาก) แสดงให้เห็น ซึ่งขนาดของโปเกม่อน ก็มีผลกับการต่อสู้
 5. Height ความสูงของโปเกม่อนตัวนั้น

การอัพเกรด

 1. Stardust เป็นหนึ่งในสองสิ่ง ที่ใช้ในการเพิ่มพลังของโปเกม่อน โดยพลัง Stardust สามารถใช้ได้กับโปเกม่อนทุกตัว
 2. *** Candy (Pokemon Candy) ลูกกวาดประจำโปเกม่อน กล่าวคือ โปเกม่อนแต่ละชนิด จะใช้ Candy ไม่เหมือนกัน ใช้ร่วมกันไม่ได้ (นอกจากเป็นชนิดเดียวกันที่ผ่านการ Evolve แล้วยังสามารถใช้ Candy ร่วมกัน)

การได้มาซึ่ง Stardust และ Candy

 • ทุกครั้งที่จับโปเกม่อน ผู้เล่นจะได้ 100 Stardust และ Candy ประจำโปเกม่อนนั้น จำนวน 3 อัน
 • การฟักไข่ ผู้เล่นจะได้ Stardust และ Candy แล้วแต่ตัวโปเกม่อน และระดับ Level ของผู้เล่น
 • ต่อสู้ชนะในการเข้า Gym (ยิม) หากเป็นผู้ชนะ จะได้ 500 Stardust พร้อมทั้ง 10 เหรียญ PokeCoin

 1. Power up เป็นการเพิ่มพลัง CP และ HP ให้กับโปเกม่อน โดยการเพิ่มพลังจะต้องใช้ Stardust รวมกับ Candy ตามจำนวนที่ระบุไว้
 2. Evolve การอัพเกรดโปเกม่อน ให้เป็นร่างแข็งแกร่งมากขึ้น โดยจะต้อง Candy ตามจำนวนที่ระบุไว้เช่นกัน

เทคนิคในการสะสม Candy

 • คุณสมบัติของ Candy จะใช้ในการ Evolve และ Power up โดยผู้เล่นจะต้องจับโปเกม่อนเหล่านั้นให้ได้เป็นจำนวนมาก
 • ทุก 1 ตัวโปเกม่อนที่จับได้ จะได้ 3 Candy
 • เมื่อทำการ Transfer โปเกม่อน (ส่งไปให้โปรเฟซเซอร์) จะได้ Candy กลับมา 1 อัน

ข้อมูลการโจมตี

 1. การโจมตีพื้นฐาน Fast Attack โดยการกดย้ำๆ บนหน้าจอเพื่อโจมตี -- พลังของคู่ต่อสู้จะลดลง ตามชนิดของโปเกม่อนที่ใช้ต่อสู้
 2. การโจมตีขั้นสูง Special Attack เมื่อต่อสู่ไปสักระยะ พลังการโจมตีจะเพิ่มเติม และเมื่อแถบพลังการโจมตีขึ้นเต็ม (แถบด้านล่าง ใต้แถบพลังชีวิต) ให้กดค้างบนหน้าจอ เพื่อโจมตี -- พลังของคู่ต่อสู้จะลดลง 80-120 ตามแต่ชนิดของโปเกม่อนที่ใช้

 

ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับข้อมูลการโจมตี - Pokémon GO Moves