วิธีสมัคร แพ็คเกจเสริม อินเทอร์เน็ต Unlimited Internet จาก 3 ค่ายมือถือ AIS, Dtac และ Truemove H

อัพเดท: พฤษภาคม 2561

ตอนนี้ค่ายมือถือ 3 ค่ายหลัก AIS, Dtac และ Truemove H ได้ออกแพ็คเกจเสริม สำหรับลูกค้าเติมเงิน สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตไม่จำกัดปริมาณ Unlimited Internet (แต่จำกัดความเร็ว 1Mbps, 4Mbps และ 6Mbps)

วิธีสมัคร แพ็คเกจเสริม อินเทอร์เน็ต Unlimited Internet จาก 3 ค่ายมือถือ

ระบบเติมเงิน AIS สมัครแพ็คเกจ Unlimited 1Mbps, 4Mbps และ 6Mbps

 • แพ็คเกจ AIS เล่นเน็ตไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 1Mbps อายุการใช้งาน 30 วัน ราคา 300 บาท - กด *777*7153# โทรออก
 • แพ็คเกจ AIS เล่นเน็ตไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 4Mbps อายุการใช้งาน 30 วัน ราคา 450 บาท - กด *777*7155# โทรออก
 • แพ็คเกจ AIS เล่นเน็ตไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 6Mbps อายุการใช้งาน 30 วัน ราคา 550 บาท - กด *777*7211# โทรออก

อ้างอิงจาก - http://www.ais.co.th/one-2-call/addon/nonstop.html

อย่างไรก็ตาม นอกจากสมัครแพ็คเกจเสริม 30 วัน ในเว็บไซต์ AIS ยังมีโปรโมชั่นระยะยาว 6 เดือน และ 12 เดือน ในราคาพิเศษอีกด้วย

 • แพ็คเกจ AIS เล่นเน็ตไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 1Mbps อายุการใช้งาน 6 เดือน ราคา 600 บาท (เฉลี่ยเดือนละ 100 บาท)
 • แพ็คเกจ AIS เล่นเน็ตไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 1Mbps อายุการใช้งาน 12 เดือน ราคา 1,200 บาท (เฉลี่ยเดือนละ 100 บาท)
 • แพ็คเกจ AIS เล่นเน็ตไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 4Mbps อายุการใช้งาน 6 เดือน ราคา 1,400 บาท (เฉลี่ยเดือนละ 233 บาท)
 • แพ็คเกจ AIS เล่นเน็ตไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 4Mbps อายุการใช้งาน 12 เดือน ราคา 2,500 บาท (เฉลี่ยเดือนละ 208 บาท)
 • แพ็คเกจ AIS เล่นเน็ตไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 6Mbps อายุการใช้งาน 6 เดือน ราคา 1,800 บาท (เฉลี่ยเดือนละ 300 บาท)
 • แพ็คเกจ AIS เล่นเน็ตไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 6Mbps อายุการใช้งาน 12 เดือน ราคา 3,500 บาท (เฉลี่ยเดือนละ 291 บาท)

อ้างอิงจาก - http://m.ais.co.th/ontop-package

ระบบเติมเงิน Dtac สมัครแพ็คเกจ Unlimited 1Mbps, 4Mbps และ 10Mbps

 • แพ็คเกจ Dtac เล่นเน็ตไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 1Mbps อายุการใช้งาน 30 วัน ราคา 300 บาท - กด *104*379# โทรออก
 • แพ็คเกจ Dtac เล่นเน็ตไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 4Mbps อายุการใช้งาน 30 วัน ราคา 500 บาท - กด *104*389# โทรออก
 • แพ็คเกจ Dtac เล่นเน็ตไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 10Mbps อายุการใช้งาน 7 วัน ราคา 199 บาท - กด *104*398# โทรออก

อ้างอิงจาก - http://www.dtac.co.th/prepaid/products/net-no-limit.html

ระบบเติมเงิน Truemove H สมัครแพ็คเกจ Unlimited 1Mbps, 4Mbps และ 6Mbps

 • แพ็คเกจ Truemove H เล่นเน็ตไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 1Mbps อายุการใช้งาน 30 วัน ราคา 300 บาท - กด *900*1974# โทรออก
 • แพ็คเกจ Truemove H เล่นเน็ตไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 4Mbps อายุการใช้งาน 30 วัน ราคา 500 บาท - กด *900*1704# โทรออก
 • แพ็คเกจ Truemove H เล่นเน็ตไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 6Mbps อายุการใช้งาน 30 วัน ราคา 550 บาท - กด *900*1746# โทรออก
 • แพ็คเกจ Truemove H เล่นเน็ตไม่จำกัดปริมาณ ไม่จำกัดความเร็ว อายุการใช้ 30 วัน ราคา 1,500 บาท - กด *900*1703# โทรออก

นอกจากอายุการใช้งาน 30 วัน Truemove H ยังมีแพ็คเกจ การใช้งาน 12 เดือน ในราคาพิเศษ ได้แก่

 • แพ็คเกจ เน็ตขั้นเทพ Truemove H เล่นเน็ตไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 1Mbps อายุการใช้งาน 12 เดือน ราคา 1,200 บาท (เฉลี่ยเดือนละ 100 บาท) - กด *900*9960# โทรออก
 • แพ็คเกจ เน็ตขั้นเทพ Truemove H เล่นเน็ตไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 4Mbps อายุการใช้งาน 12 เดือน ราคา 2,500 บาท (เฉลี่ยเดือนละ 208 บาท) - กด *900*9962# โทรออก

อ้างอิงจาก - https://topping.truemoveh.com/campaign/18

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายสำหรับแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตทั้งหมดข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม