รีวิว สวิต Wi-Fi ยี่ห้อ Sonoff รุ่น Basic พ่วงกับโคมไฟเพดาน

หลังจาก รีวิว เปลี่ยนโคมไฟเพดาน ด้วยหลอดไฟ LED ทดแทนหลอดแบบฟลูออเรสเซนต์ ไปเมื่อครั้งก่อน ล่าสุดสั่งซื้อสวิตไฟที่ควบคุมผ่าน Wi-Fi ยี่ห้อ Sonoff รุ่น Basic มาลองใช้งาน

อุปกรณ์ สวิตควบคุมไฟฟ้า ผ่านเครือข่าย Wi-Fi ยี่ห้อ Sonoff รุ่น Basic

ในไอเดียเริ่มแรก ตั้งใจว่าจะเอาสวิต Wi-Fi ยี่ห้อ Sonoff รุ่น Basic ไปเปลี่ยนกับสวิตไฟหลักที่ฝังที่กำแพงห้อง แต่ปรากฎว่าสายไฟที่โผล่ออกมาให้จัดการได้มีเพียง 1 เส้น (ไม่ครบ 2 เส้น ตามที่สวิต Sonoff ต้องใช้ L และ N) เลยเปลี่ยนวิธีการใช้งาน โดยนำไปติดตั้งกับหลอดไฟ วางไว้ในโคมไฟเสียเลย

ความต้องการของสวิต Wi-Fi ยี่ห้อ Sonoff รุ่น Basic จำเป็นต้องมีสายไฟ 2 เส้น คือ L และ N และรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi คลื่น 2.4GHz เท่านั้น (ไม่รองรับ 5GHz)

การเชื่อมต่อไม่ยุ่งยาก เพียงแค่ต่อสายไฟ L และ N เข้าทาง Input จากแหล่งจ่ายไฟ และต่อ Output ไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้า (หลอดไฟ หรือ อุปกรณ์อื่นๆ) อย่างไรก็ตาม สาย L และ N สามารถใส่สลับกันได้

เมื่อเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับสวิต Wi-Fi ยี่ห้อ Sonoff รุ่น Basic เรียบร้อยแล้ว ซึ่งถ้าหากเชื่อมต่อสำเร็จก็จะสามารถกดปุ่มสีดำที่ตัวสวิต เพื่อเปิด-ปิดไฟฟ้าได้ทันที กล่าวคือ ไม่ต้องต่อ Wi-Fi ก็สามารถใช้แทนสวิตปกติได้

การเชื่อมต่อสวิต Sonoff รุ่น Basic ผ่านเครือข่าย Wi-Fi มี 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. กดปุ่มสีดำที่ตัวสวิตค้างไว้ 8 วินาที จนไฟกระพริบเป็นชุด ชุดละ 3 ครั้ง เพื่อเตรียมตัวการเชื่อมต่อ

2. เปิดแอพ eWeLink เลือกเพิ่มอุปกรณ์ โดยใช้คำสั่ง Quick Pairing โดยมือถือต้องเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ที่ต้องการให้อุปกรณ์ Sonoff ไปเชื่อมต่อด้วย (ระบบจะส่งรหัสผ่านจากมือถือ ไปที่ตัวสวิต Sonoff)

3. หากการเชื่อมต่อระหว่างสวิต Sonoff กับ Wi-Fi สำเร็จ แอพจะให้ตั้งชื่ออุปกรณ์ที่ควบคุม