พิกัด หมุดคณะราษฎรหมุดที่ 2 อยู่ตรงไหน?

TL;DR QF4V+C4 Bangkok

สำหรับคนที่อยากรู้ว่า หมุดคณะราษฎรหมุดที่ 2 ได้ถูกฝังวางไว้ บริเวณไหน ตรงไหน จุดไหน ในพื้นที่สนามหลวง เนื่องจากมีการขุดรื้อออกไปในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมง โดยกรมศิลปากร ที่อ้างว่าเป็นการทำลายโบราณสถาน (สนามหลวง)

ถ้าอธิบายกันภาษาชาวบ้านก็คือ อยู่บนทางปูนที่ผ่าสนามหลวงจากตรงข้ามหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปยังฝั่งศาลฎีกา ระยะทางประมาณไม่เกิน 50 เมตรจากขอบฟุตบาทฝั่งธรรมศาสตร์

หรือถ้าจะให้แม่นเป๊ะด้วยระบบของ Google Maps ให้ค้นหาด้วยพิกัด QF4V+C4 Bangkok ก็จะตรงตำแหน่ง หมุดคณะราษฎรหมุดที่ 2 พอดี

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า หมุดคณะราษฎรหมุดที่ 2 จะถูกถอนออกจากพื้นสนามหลวงไปแล้ว แต่การกระจายตัวของการรับรู้ว่า ในเวลาย่ำรุ่งของวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 ในการชุมนุม #19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร ได้มีการฝัง หมุดคณะราษฎรหมุดที่ 2 ในพื้นที่ท้องสนามหลวงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการรับรู้นี้ได้ขยายผลออกไปในวงกว้าง และจะมากขึ้นอีกในอนาคต