Skip to main content

พิกัด หมุดคณะราษฎรหมุดที่ 2 อยู่ตรงไหน?

TL;DR QF4V+C4 Bangkok

สำหรับคนที่อยากรู้ว่า หมุดคณะราษฎรหมุดที่ 2 ได้ถูกฝังวางไว้ บริเวณไหน ตรงไหน จุดไหน ในพื้นที่สนามหลวง เนื่องจากมีการขุดรื้อออกไปในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมง โดยกรมศิลปากร ที่อ้างว่าเป็นการทำลายโบราณสถาน (สนามหลวง)

ถ้าอธิบายกันภาษาชาวบ้านก็คือ อยู่บนทางปูนที่ผ่าสนามหลวงจากตรงข้ามหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปยังฝั่งศาลฎีกา ระยะทางประมาณไม่เกิน 50 เมตรจากขอบฟุตบาทฝั่งธรรมศาสตร์

หมุดคณะราษฎรหมุดที่ 2

ย่ำรุ่ง เช้าวันอาทิตย์ 20 กันยายน 2563 บริเวณหน้าเวทีชุมนุม #19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร ที่จัดโดยแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ได้มีการทำพิธีฝัง หมุดคณะราษฎรหมุดที่ 2 หรือ เรียกว่า หมุดคณะราษฎร 2563 ที่หล่อจากทองเหลืองทั้งแผ่น ขุดฝังบนพื้นและฉาบปูนโดยรอบ ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นสนามหลวง

Subscribe to 19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร