เก็บประเด็น WordPress SEO for 2021 จัดโดย WordPress Bangkok #WPBKK

กิจกรรม Meetup ที่จัดโดยกลุ่ม WordPress Bangkok ประจำเดือนธันวาคม 2563

เก็บประเด็น WordPress SEO for 2021 จัดโดย WordPress Bangkok #WPBKK

พยายามสรุปประเด็นจากที่วิทยากรแชร์ประสบการณ์การทำงาน เกี่ยวกับเรื่อง SEO และมองไปยังปี 2021 ว่าคนทำงาน Developer และ Content Creator จะต้องเจอกับอะไรบ้าง

หมายเหตุก่อนเข้าประเด็น : ในการพูดถึงเว็บ+SEO จะหมายถึง "หน้าเพจ 1 หน้า" ที่ต้องการติด SEO เท่านั้น ไม่ได้หมายถึงเว็บไซต์ "ทั้งเว็บ" เพราะการเก็บข้อมูล Google จะคิดข้อมูลเป็นหน้าๆ อ้างอิงตาม URL ของหน้าเพจนั้นๆ แต่โครงสร้างของ "เว็บไซต์" ก็เป็นโครงใหญ่ของการปั้น SEO ให้มีประสิทธิภาพ

Web Performance

ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เว็บไซต์ติดอันดับ Google เมื่อลูกค้าค้นหาข้อมูล หน้าเว็บไซต์ที่มีความเร็วมากกว่า จะได้อันดับ Google ที่สูงกว่า ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเปิดเผยจาก Google เอง

 • ธีมอเนกประสงค์ในอดีต ทำให้เว็บโหลดช้าในปัจจุบัน
 • ตรวจสอบความเร็วของเว็บไซต์ได้ที่ PageSpeed Insights
 • หน้าเพจที่ดี ควรคะแนน PageSpeed มากกว่า 60 และถ้าทำได้ควรมากกว่า 90
 • ลดการใช้งานสคริปที่เกินจำเป็น เพื่อการโหลดที่เร็วขึ้น เช่น jQuery ทำให้ใช้เวลาในการโหลดหน้าเพจเพิ่มขึ้นเกือบ 1 วินาที
 • ใช้ CDN ในการช่วยจัดการระบบแคช ให้เว็บโหลดได้เร็วมากขึ้น แต่ตัวโค้ดของเว็บเองก็ต้องปรับให้ดีด้วยเช่นกัน

HTML structure

 • ในหน้าเพจต้องมี Heading 1 เสมอ <h1> เพื่อบอกว่าเนื้อหาของหน้าเพจนี้เป็นเรื่องอะไร
 • ใช้ HTML Tag ให้สัมพันธ์กับเนื้อหา และการใช้งาน เช่นการใส่ <a> ให้กับ Navigation ไม่ควรใช้ <span> ที่ไม่มีความหมาย
 • ควรแบ่งเนื้อหาเป็นส่วนย่อย ใช้ Heading 2, 3 <h2> <h3>
 • ชื่อไฟล์รูปภาพ ต้องสื่อความหมาย และใส่ alt ในรูปภาพเสมอ เพื่อช่วยเรื่อง Accessibility และให้ Robot เข้าใจว่ารูปภาพดังกล่าวเป็นรูปภาพอะไร
 • ไม่ใช้ Heading ในการปรับแต่งความสวยงามที่ไม่มีความหมาย

User Experience

ประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ จะทำให้ Robot เข้าใจได้ง่ายขึ้น และมีผลกับอันดับในการค้นหา

 • URL friendly กำหนด Slug ให้มีความหมาย และไม่ควรยาวเกินไป แนะนำให้ใช้ภาษาอังกฤษก่อน
 • กำหนดให้เว็บ ไม่ต้องมี www ก็ได้ เพื่อความสวยงาม และสั้นลง 4 ตัวอักษร (รวม . จุด)
 • ต้องกำหนด Page Title ให้ชัดเจน และไม่ยาวเกินไป โดย Page Title ในแต่ละหน้าในเว็บไซต์จะต้องไม่ซ้ำกัน
 • เนื้อหาในแต่ละหน้าเพจ ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 300-500 คำ
 • รูปภาพที่แสดงในหน้าเว็บไซต์ ต้องมีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 • พวดรูปโลโก้-ไอค่อนต่างๆ ไม่ต้องใช้ภาพใหญ่ แล้วมาบีบ CSS ให้แสดงขนาดเว็บ เพราะทำให้โหลดช้า
 • ใช้ Plugin ที่แปลงรูปภาพ JPG หรือ PNG ให้เป็น WebP จะทำให้เว็บโหลดเร็วขึ้น
 • หากมีการเปลี่ยนแปลง URL จำเป็นต้องสร้าง Redirect 301 เพื่อให้ทุก URL สามารถเข้าถึงเนื้อหาเดิมได้
 • หากหน้าเพจไหนไม่ได้ใช้งานแล้ว ให้ลบหน้านั้นทิ้งไปเลย ไม่ต้องเก็บไว้
 • หน้าเพจไหนไม่จำเป็น ก็ให้กำหนดเป็น noindex เช่น หน้า login หน้า admin เป็นต้น
 • เว็บไซต์ที่ link ออกไป หากเจอปัญหา error ควรแก้ไข หรือลบออกจากเว็บเรา เพื่อประสบการณ์ที่ดี
 • ควรมีเครื่องมือตรวจสอบ error 404 ภายในเว็บไซต์ และกำหนด redirect 301 ไปยังหน้าเพจที่มีข้อมูล
 • หากมีการเพิ่มเติมเนื้อหาเก่า ให้สมบูรณ์มากขึ้น ไม่ควรแก้ไข URL ควรเป็น URL เดิม

Meta Tag HTML Header

ในโลกของ SEO มีคำสั่งหลายอันซ่อนอยู่ใน Meta Tag ที่อยู่ในส่วนของ HTML Header

 • Canonical URL
 • Meta Description
 • Schema.org

Know Customer, Know User

 • ตั้งหลักก่อนว่า SEO ที่กำลังทำนั้น ใครคือกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง
 • ลูกค้าต้องการอะไร ระหว่าง To Buy, To Go หรือ To See
 • เนื้อหาที่ลูกค้าต้องการคืออะไร หน้าเพจ Shopping หน้าเพจข้อมูล หรือ วิดีโอคลิป YouTube
 • เนื้อหาตอบคำถาม ให้กำหนด Sub Heading เป็นเชิงคำถาม และเขียนเนื้อหาคำตอบเป็นย่อหน้าสั้นๆ

SEO Plugin

 • ทำความเข้าใจเรื่อง Schema.org แล้วจะเข้าใจว่าช่องแต่ละช่อง ควรใส่ข้อมูลอะไร และใส่ให้ครบ
 • Yoast, WP Rocket เลือกได้ตามความชอบ (หรือจะใช้ Ahrefs ก็ได้)

The Keyword

 • สร้าง Keyword ที่มีความเจาะจงมากขึ้น
 • ใช้เครื่องมือ Google Keyword Planner ตรวจสอบความเข้มข้นของการแข่งขัน Keyword

Web page & Website

 • สร้างหน้าแรก Homepage ให้คนที่ต้องการค้นหาองค์กร และต้องใส่รายละเอียด Schema.org ให้ครบ
 • สร้างหน้าเพจ Landing Page สำหรับให้คนค้นหา Keyword ที่เรากำหนด
 • ทำให้ทุกหน้ามีความหมาย ทำความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละหน้าเพจ

SEO on Facebook

 • กำหนดได้ยากมากกว่า Facebook Page มักจะขายของได้แค่อย่างเดียว เพราะจำเป็นต้องใส่ Keyword ลงในชื่อเพจเลย

World of Mobile First

ในเดือนพฤษภาคม 2021 Google ประกาศว่าจะเก็บข้อมูลเข้าฐานข้อมูล ผ่านหน้าเว็บที่เป็น Mobile Version เท่านั้น

 • เดือนพฤษภาคม 2021 Google จะใช้ระบบ Mobile Indexing ทั้งหมด
 • ในอนาคต เนื้อหาในหน้าเพจที่มีประโยชน์ และ ความเร็วในการโหลด เป็นปัจจัยสำคัญที่สุด
 • ณ สิ้นปี 2020 คนเข้าเว็บผ่านอุปกรณ์มือถือ มากกว่า 75% ของคนเข้าเว็บทั้งหมด

Other

 • ปัจจัย Back link ในอดีต มีความสำคัญน้อยลงมาก
 • Back link จากโซเชียลส่วนใหญ่เป็น nofollow ระบบ Robot จะไม่ตามมาเก็บข้อมูล
 • AI อ่านเนื้อหาแล้วเข้าใจ มีประโยชน์มากกว่าเว็บที่มี Back link มาก
 • Bounce rate สำคัญน้อยลง
 • โดเมนเดียวครอบจักรวาล ไม่แนะนำสำหรับเว็บสร้างใหม่ ควรกำหนดเป็นเนื้อหาเฉพาะแต่ละโดเมน
 • ไม่ควรใช้ Pop-up โฆษณาที่บังเนื้อหา

ขอบคุณ: