ทดลองติดตั้ง Drupal 10.0.0-alpha4 ด้วยเซิร์ฟเวอร์ XAMPP รุ่น PHP 8.1.6

ตอนนี้ Drupal 10 ออกรุ่นทดสอบล่าสุด Drupal 10.0.0-alpha4 (6 พ.ค. 2022 - ประวัติการอัปเดท) เลยอยากทดสอบในเซิร์ฟเวอร์ XAMPP รุ่นที่เป็น PHP 8.1.6 (Drupal 10 ต้องการ PHP เวอร์ชั่น 8.1 ขึ้นไป / XAMPP มีหลายรุ่น เลือกได้ตามเวอร์ชั่นของ PHP)

สำหรับการติดตั้งรอบนี้จะเป็นการติดตั้งแบบ Old School ไม่ได้ใช้คำสั่ง Composer หรือ Drush แต่อย่างใด เป็นการดาวน์โหลดไฟล์ .zip มา แล้วขยายแตกไฟล์ทั้งหมด ไปวางในโฟลเดอร์ \xampp\htdocs\drupal10 แล้วเปิดเบราว์เซอร์ http://localhost/drupal10 เพื่อเริ่มขั้นตอนการติดตั้ง

ขั้นตอนการติดตั้ง Drupal 10.0.0-alpha4 ด้วยเบราว์เซอร์

1. เลือกภาษาที่ต้องการ

ค่าเริ่มต้น คือ English

2. เลือก Profile ที่ต้องการติดตั้ง

ค่าเริ่มต้น คือ Standard ที่จะติดตั้ง Modules พื้นฐานจำนวนหนึ่ง มากกว่า Profile "Minimal" แต่จะไม่มีข้อมูล เป็นเว็บโล่งๆ หากต้องการเนื้อหาจำลอง สามารถเลือก Profile "Umami Food Magazine" เพื่อดูระบบการทำงานในส่วนต่างๆ

3. แจ้งเตือน Error และ Warning

หากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งาน ติดตั้ง PHP Extension ไม่ครบ จะมีการแจ้งเตือน ทั้งแบบ Error ที่จำเป็นต้องแก้ไข และ Warning ที่แจ้งเตือนแต่ยังสามารถติดตั้ง Drupal ต่อไปได้ ในที่นี้คือ gd และ OPcache

สำหรับ gd สามารถเลือก uncomment โดยการลบเครื่องหมาย ; ด้านหน้าบรรทัด ;extension=gd ในไฟล์ \xampp\php\php.ini ออก เพื่อเป็นการเปิดใช้งาน PHP Extension ดังกล่าว

ส่วน OPcache ให้พิมพ์ zend_extension=php_opcache.dll เพิ่มเข้าไปในไฟล์ \xampp\php\php.ini ดังนี้ (อ้างอิง: XAMPP - How to enable PHP OPCache)

หลังจากนั้นก็บันทึกไฟล์ php.ini แล้วทำการ Stop/Start Apache ที่ XAMPP Control Panel

4. กรอกรายละเอียดฐานข้อมูล

เมื่อแก้ไข Error และ Warning เรียบร้อย ก็ใส่รายละเอียดฐานข้อมูล Database name, Database username และ Database password รวมถึง Table name prefix เช่น drupal_

สำหรับ Database username ของระบบ XAMPP คือ root และช่องรหัสผ่านให้เว้นว่างไว้

5. เริ่มการติดตั้ง Modules ต่างๆ ของ Drupal Core

หน้าตาในระหว่างการติดตั้ง Modules ก็เหมือนกับการติดตั้ง Drupal ในรุ่นที่ผ่านๆ มา

6. กำหนดรายละเอียดพื้นฐานของเว็บไซต์ และกำหนด username / password ของ User-1

กรอกรายละเอียดต่างๆ ชื่อเว็บไซต์, อีเมลหลักของเว็บไซต์ รวมถึง กำหนด username, password และอีเมลของ User-1 (Admin)

7. ธีม Front-end ของ Drupal 10 ชื่อว่า Olivero

ธีมใหม่ของ Drupal 10 คือ Olivero ที่จะมาแทน Bartik ที่ใช้กันมายาวนาน อย่างไรก็ตาม Bartik 10.0.0-alpha4 ก็ยังติดมาด้วย เผื่อว่าใครอยากกลับไปใช้แบบเดิม สามารถเลือกเปลี่ยนได้

8. ธีม Administration ของ Drupal 10 ชื่อว่า Claro

ธีมสำหรับบริหารจัดการส่วนต่างๆ หลังบ้าน Drupal 10 คือ Claro ที่มาแทน Seven ซึ่ง Seven 10.0.0-alpha4 ก็ยังมีมาให้เลือกเปลี่ยนเช่นกัน