รวม 5 เทคนิคการใช้งาน Windows 11 ที่ทำให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้น

Windows 11 พยายามแก้ไขปัญหาการใช้งานของผู้ใช้ โดยอัปเกรดจาก Windows 10 หลายอย่าง แม้ว่าอัตราส่วนจำนวนผู้ใช้งานจะยังน้อยกว่า Windows 10 เนื่องจากข้อจำกัดหลายอย่าง ทั้งเรื่องของสเปคที่ Windows 11 บังคับว่าต้องเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ รวมถึงความไม่มั่นใจของผู้ใช้งาน

รวม 5 เทคนิคการใช้งาน Windows 11 ที่ทำให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้น

  1. เปิดใช้ Clipboard history ประวัติการคัดลอก ย้อนหลังได้ตั้งแต่เปิดเครื่อง
  2. Window snap ย่อขนาดหน้าต่างโปรแกรม ไปในพื้นที่ที่กำหนด
  3. ซ่อนไอค่อนใน Taskbar ที่ไม่ได้ใช้ Search, Task view, Widgets และ Chat
  4. คำสั่งลัด ใช้เปิดโปรแกรมที่ปักหมุดที่ Taskbar
  5. กดปุ่ม Shift + Shut down ทำให้ปิดเครื่องเร็วขึ้น

1. เปิดใช้ Clipboard history ประวัติการคัดลอก ย้อนหลังได้ตั้งแต่เปิดเครื่อง

Settings > System > Clipboard > Clipboard history

สำหรับประวัติการคัดลอก Clipboard history นั้นสามารถใช้ได้กับทั้งข้อความตัวอักษร และ รูปภาพที่มีการคัดลอกในระบบของ Windows

การเรียกใช้งาน Clipboard history ให้กดปุ่ม Windows + V (จากปกติกดปุ่ม Ctrl + V คือการวาง Clipboard อันล่าสุดเท่านั้น)

2. Window snap ย่อขนาดหน้าต่างโปรแกรม ไปในพื้นที่ที่กำหนด

2.1 ทำด้วยตัวเองโดยใช้เมาส์ไปชี้ที่ไอค่อนย่อ/ขยายหน้าต่างเต็มจอ แล้วจะมีหน้าต่าง Window snap ขึ้นมาให้เลือก

2.2 เปิดหน้าต่าง Window snap ด้วยการกดปุ่ม Windows + Z

จากนั้นใช้การกดปุ่มตัวเลข เพื่อเลือกว่าจะให้หน้าต่างที่ Active อยู่นั้น ไปอยู่ในตำแหน่งใด

2.3 ใช้วิธีกดปุ่ม Windows + ปุ่มลูกศร ซ้าย-ขวา

เมื่อกำลังเปิดหน้าต่างโปรแกรม และอยากให้ไปชิดด้านไหน ก็ให้กดปุ่ม Windows + ปุ่มลูกศรด้านนั้นได้เลย (ซ้าย-ขวา)

หรือถ้าต้องการหุบซ่อนหน้าต่างโปรแกรมไปที่ Taskbar ก็ให้กดปุ่ม Windows + ปุ่มลูกศรลง 2 ครั้ง

3. ซ่อนไอค่อนใน Taskbar ที่ไม่ได้ใช้ Search, Task view, Widgets และ Chat

Settings > Personalization > Tasdkbar > Taskbar items

* หมายเหตุ: หากต้องการใช้งาน Search สามารถใช้ช่อง Search ใน Start menu แทนได้

4. เมนูลัด เปิดโปรแกรมที่ปักหมุดที่ Taskbar

เมื่อต้องการเปิดโปรแกรมที่ปักหมุดไว้ที่ Taskbar สามารถใช้คำสั่งลัด Quick open app on Taskbar โดยกดปุ่ม Windows + ตัวเลข 1 ถึง 0 ตามลำดับการเรียงไอค่อนโปรแกรม

5. กดปุ่ม Shift + Shut down ทำให้ปิดเครื่องเร็วขึ้น

โดยปกติแล้ว การสั่ง Shut down แบบปกติ ระบบปฏิบัติการ Windows 11 จะมีการเก็บข้อมูลบางอย่างที่ยังไม่ลบออกจากหน่วยความจำ เพื่อให้การเปิดใช้งานในครั้งต่อไป สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ใช้เวลาในการเซฟข้อมูลก่อนจะปิดเครื่องนานพอสมควร แต่สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปอาจไม่ค่อยเห็นความแตกต่างมากนัก

วิธีการสั่งให้ Windows 11 ปิดเครื่องแบบไม่ต้องเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำ ให้กดปุ่ม Shfit + เลือกเมนู Shut down ใน Start menu