วิธีแบ็คอัพข้อมูล PuTTY Sessions

PuTTY คืออะไร?

PuTTY: a free SSH and Telnet client คือโปรแกรมที่ช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์ Windows สามารถล็อกอินเข้าไปในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Linux

แล้วในกรณีที่ผู้ใช้งาน PuTTY ได้บันทึก (Save) Sessions การเชื่อมต่อเอาไว้ พวกข้อมูล Host Name, Username, Session name รวมไปถึงรายละเอียดต่างๆ เช่น ขนาดตัวอักษรที่ใช้แสดงผลเมื่อเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์สำเร็จ หากต้องการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ และไม่ต้องการเริ่มต้นการเชื่อมต่อใหม่ทั้งหมด สามารถแบ็คอัพ PuTTY Sessions ออกมาเป็นไฟล์ แล้วคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่

Export ไฟล์ registry ของ PuTTY

เริ่มต้นจากคลิก Start Menu แล้วพิมพ์ regedit command เพื่อเปิดโปรแกรม Registry Editor จากนั้นให้เปิดไปที่โฟลเดอร์

HKEY_CURRENT_USER\Software\Simontatham

จากนั้นเลือกเมนู Export

ให้ทำการเซฟไฟล์ .reg แล้วคัดลอกไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้งาน

วิธี Import ข้อมูล .reg เข้าในโปรแกรม PuTTY

ในคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ ให้ติดตั้งโปรแกรม PuTTY ให้เรียบร้อย จากนั้นคลิกขวาที่ไฟล์ .reg ที่ Export ออกมา เลือกเมนู Merge เพื่อนำข้อมูล Sessions เข้าไปในโปรแกรม PuTTY

อ้างอิง: How to Transfer PuTTY Sessions To Another Windows Machine