Drupal 7 ขยายเวลา End-of-Life อีกครั้ง ไปถึง 5 ม.ค. 2025

ผู้พัฒนาโปรแกรมสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป Drupal ประกาศขยายเวลาหยุดการสนับสนุน หรือ End-of-Life อีกครั้ง จากเดิม 1 พฤศจิกายน 2023 ไปเป็น วันที่ 5 มกราคม 2025 (ขยายออกไปอีก 1 ปี 2 เดือน)

โครงการ Drupal ย้ำว่า นี่จะเป็นการขยายเวลา End-of-Life ครั้งสุดท้ายของ Drupal 7

Drupal 7 โปรแกรมทำเว็บที่มีอายุยาวนาน 14 ปี

Drupal 7 เปิดตัวเวอร์ชั่นเสถียร Drupal 7.0 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2011 และหากนับวัน End-of-Life ที่ประกาศล่าสุด ไปจนถึงวันที่ 5 มกราคม 2025 ก็จะนับเวลาทั้งหมดได้ยาวนานถึง 14 ปี

สำหรับสาเหตุที่ต้องมีการขยายเวลา End-of-Life ของโครงการ Drupal 7 ออกไปอีกครั้ง เพราะยังมีเว็บไซต์อีกจำนวนมากใช้งานโปรแกรม Drupal 7 ประกอบกับช่วงเวลาที่ผ่านมาสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้โครงการ Drupal 7 คิดว่า ควรจะมีระยะเวลาในการเตรียมตัว และลงมือเกี่ยวกับการอัปเกรดโปรแกรมจาก Drupal 7 ไปเป็น Drupal 10 -- ก่อนหน้านี้ Drupal 9 ก็จะเป็นปลายทางในการย้าย แต่ปัจจุบัน Drupal 10 ถือเป็นเวอร์ชั่นหลักของ Drupal ไปเรียบร้อยแล้ว

มีรายงานเมื่อเมษายน 2022 ว่า Drupal 7 มีการใช้งานมากกว่า 50% ของเว็บไซต์ที่ใช้ Drupal ทั้งหมด (อ้างอิงจาก: urbaninsight.com)