Skip to main content

วิธีชำระค่าปรับใบสั่งจราจร จ่ายค่าปรับด้วยแอพ Krungthai NEXT

วิธีชำระค่าปรับ ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร จ่ายค่าปรับด้วยแอพ Krungthai NEXT ไม่เสียค่าธรรมเนียม

อยู่ๆ ก็มีจดหมายน้อยมาเสียบในกล่องไปรษณีย์ แกะลวดเย็บกางออกดูเป็นกระดาษ A4 พิมพ์ข้อความสองหน้า มันคือ "ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร" โดยหน้าแรกเป็นรายละเอียดความผิด ระบุวันเดือนปี พิกัดที่เกิดเหตุ สถานีตำรวจที่รับผิดชอบ พร้อมคำอธิบายพฤติกรรม และรูปภาพพยานหลักฐาน เป็นภาพด้านหน้ารถพร้อมขยายส่องแผ่นป้ายทะเบียน

Subscribe to Online Payment