Skip to main content

บันทึกการเดินทาง ไปนอนค้างบนภูเรือ

เดินทางท่องเที่ยวจากกรุงเทพไปจังหวัดเลยด้วยรถยนต์ ปลายทางอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ ระบบนำทาง Google Maps เลือกให้ขึ้นภูเรือ ทางเดียวกับทางเข้าวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง ถนนทางเข้าก่อนขึ้นเขาเป็นการขับรถเลาะไปตามกำแพงวัด ในการเดินทางไปภูเรือในครั้งนี้เป็นแบบ walk-in ไม่ได้จองล่วงหน้าแต่อย่างใด

เส้นทางขึ้นภูเรือ ขับรถยนต์ไม่ยากนัก แม้ว่าเส้นทางจะแคบไปสักหน่อย แต่รถยนต์ยังสามารถสวนทางกันได้ ใช้เกียร์ต่ำตลอดการขึ้นเขา

หมายเหตุ: ความสูงของยอดภูเรือ มีความสูง 1,365 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง - ข้อมูลจาก ภูเรือ (Phu Ruea) สำนักอุทยานแห่งชาติ

Subscribe to Phu Ruea