Skip to main content
คลองโอ่งอ่าง เคยสวยเท่านี้ไหม? แล้ว คลองโอ่งอ่าง อยู่ตรงไหน?

จากวาทะกรรม "คลองโอ่งอ่าง เคยสวยเท่านี้ไหม?" ซึ่งถือเป็นผลงานชิ้นสำคัญของกรุงเทพมหานคร และรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ใช้งบประมาณไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2559 กรุงเทพมหานคร ได้ทำการปรับภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง เพื่อจุดประสงค์การท่องเที่ยว ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนริมคลองเลยแม้แต่น้อย แล้วตำแหน่งที่ตั้งของ คลองโอ่งอ่าง นี่มันอยู่ตร

poakpong Thu, 2021-06-17 - 13:20

22 พฤษภาคม 2564 ครบรอบ 7 ปี ที่ไม่มีประชาธิปไตย

คนเรายังคงมีชีวิตอยู่ได้ไม่ว่าจะอยู่ในระบอบการปกครองแบบใด แต่จะดีกว่านี้ถ้าได้อยู่ในระบอบประชาธิปไตยแท้จริง

แล้วที่ผ่านมาไม่มีประชาธิปไตยตรงไหน?

22 พฤษภาคม 2557 ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ คสช. รัฐประหารยึดอำนาจ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้ง

วันเด็ก 5 ครั้ง ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ ทักษิณ ชินวัตร

ในแต่ละปีภารกิจหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยจะต้องทำ นั่นคือประกาศ "คำขวัญวันเด็ก" ที่จะนำไปใช้ในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ซึ่งเป็น "วันเด็กแห่งชาติ" ของทุกปี

วันเด็ก 5 ครั้ง ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ ทักษิณ ชินวัตร

ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่มาจากการเลือกตั้งสองสมัย ครั้งแรกปี พ.ศ. 2544 และครั้งที่สอง 2548 ก่อนจะถูกรัฐประหารในปี 2549 โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ ที่นำโดย สนธิ บุญยรัตกลิน ในขณะนั้น

ประยุทธ์ จันทร์โอชา บอกว่า The WestWorld สร้างชาติ #ห๊ะอะไรนะ

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ดูซีรีส์ต่างประเทศ The WestWorld เพื่อเห็นความลำบากของต่างประเทศ #ห๊ะอะไรนะ The WestWorld สร้างชาติ ???

The WestWorld อันเดียวกันรึป่าว?

Subscribe to Prayut Chan-o-cha