22 พฤษภาคม 2564 ครบรอบ 7 ปี ที่ไม่มีประชาธิปไตย

คนเรายังคงมีชีวิตอยู่ได้ไม่ว่าจะอยู่ในระบอบการปกครองแบบใด แต่จะดีกว่านี้ถ้าได้อยู่ในระบอบประชาธิปไตยแท้จริง

แล้วที่ผ่านมาไม่มีประชาธิปไตยตรงไหน?

22 พฤษภาคม 2557 ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ คสช. รัฐประหารยึดอำนาจ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้ง

7 สิงหาคม 2559 ออกเสียงประชามติ รับร่างรัฐธรรมนูญ 2560 ที่คนเห็นแย้ง-คัดค้าน โดนจับเข้าคุก

6 เมษายน 2560 ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 ระบบบัตรเลือกตั้งใบเดียว ปิดทางพรรคขนาดใหญ่ได้เสียง ส.ส. บัญชีรายชื่อ แต่งตั้ง ส.ว. 250 คน โดยคณะ คสช. เพื่อเตรียมมาเลือกนายก และมีการแก้ไขในหมวดพระมหากษัตริย์โดยไม่ผ่านประชามติ

24 มีนาคม 2562 เลือกตั้งทั่วไป คะแนนปัดเศษสูตรพิศดาร พรรคที่ได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ ได้ ส.ส. เข้าสภา

5 มิถุนายน 2562 ลงมติเลือกนายก พรรคขนาดกลางยอมเข้าร่วมกับ ส.ว. เพื่อจะได้เป็นรัฐบาล สนับสนุน ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายก

นอกจากข้อความใน มาตรา 2 ของ รัฐธรรมนูญ 2560 "ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" แล้วมีส่วนไหนบ้างที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆ?