การเลือกตั้งครั้งต่อไป ปี พ.ศ. 2566 จะเลือกตั้งวันไหน?

การเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไป จะมีขึ้นในช่วงเดือน พฤษภาคม 2566

*** อัปเดท 21 มีนาคม 2566 : คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศใหัวันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งทั่วไป (ผลจาก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศยุบสภา ในวันที่ 20 มีนาคม 2566) ***

ทำไมการเลือกตั้งครั้งต่อไป ถึงเป็นช่วงเดือน พฤษภาคม 2566?

เพราะถ้ามองจากสถานการณ์ปัจจุบัน ประยุทธ์ จันทร์โอชา น่าจะต้องการอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ไปจนครบวาระของสภา 4 ปี นับตั้งแต่ การเลือกตั้งครั้งที่แล้ว วันที่ 23 มีนาคม 2562

อายุของสภาปัจจุบัน จะอยู่ครบวาระ คือ วันที่ 24 มีนาคม 2566 และตามรัฐธรรมนูญ เมื่อสภามีอายุครบวาระ คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน และวันอาทิตย์วันสุดท้าย ที่อยู่ในกรอบเวลา 45 วัน จึงทำให้การเลือกตั้งครั้งต่อไป คือวันอาทิตย์ 7 พฤษภาคม 2566 นั่นเอง

ถ้าประยุทธ์ อยู่ครบ 4 ปี เราจะได้เห็นปรากฎการณ์อะไรบ้าง?

เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จะมีคณะรัฐมนตรี รักษาการณ์ เกินครึ่ง และ ส.ส. ลาออกจำนวนมาก

ตามกฎหมาย เมื่อสภาอยู่จนครบวาระ และมีการเลือกตั้งภายใน 45 วัน นับจากวันครบวาระ และผู้ที่ต้องการลงสมัครรับเลือกตั้ง จะต้องมีรายชื่อสังกัดพรรคการเมือง อย่างน้อย 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

นั่นแปลว่า ถ้าต้องสังกัดพรรคการเมือง อย่างน้อย 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง (วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ที่กล่าวไปข้างต้น) ทำให้คนที่ต้องการย้ายพรรค จะต้องย้ายพรรคให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม การลาออกของ ส.ส. แบบแบ่งเขต ในช่วง 180 วันก่อนสภาครบวาระ ไม่ต้องเลือกตั้งซ่อม

มีโอกาศที่วันเลือกตั้ง จะไม่ใช่วันอาทิตย์ 7 พฤษภาคม 2566 หรือไม่?

ถ้ามีการยุบสภา ต้องเลือกตั้งใหม่ ภายใน 45-60 วัน

หากประยุทธ์ จันทร์โอชา ตัดสินใจยุบสภา ก่อนครบวาระ จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ ภายใน 45-60 วัน (ซึ่งโดยปกติก็จะดึงเวลา ไปจนถึงวันอาทิตย์สุดท้าย)

  • ถ้ายุบสภา กลางเดือน ธันวาคม 2565 อาจจะมีการเลือกตั้ง ในช่วง ต้นเดือน กุมภาพันธ์ 2566
  • ถ้ายุบสภา ปลายเดือน ธันวาคม 2565 อาจจะมีการเลือกตั้ง ในช่วง ปลายเดือน กุมภาพันธ์ 2566
  • ถ้ายุบสภา กลางเดือน มกราคม 2566 อาจจะมีการเลือกตั้ง ในช่วง ต้นเดือน มีนาคม 2566
  • ถ้ายุบสภา ปลายเดือน มกราคม 2566 อาจจะมีการเลือกตั้ง ในช่วง ปลายเดือน มีนาคม 2566
  • ถ้ายุบสภา กลางเดือน กุมภาพันธ์ 2566 อาจจะมีการเลือกตั้ง ในช่วง ต้นเดือน เมษายน 2566
  • ถ้ายุบสภา ปลายเดือน กุมภาพันธ์ 2566 อาจจะมีการเลือกตั้ง ในช่วง ปลายเดือน เมษายน 2566
  • ถ้ายุบสภา กลางเดือน มีนาคม 2566 อาจจะมีการเลือกตั้ง ในช่วง ต้นเดือน พฤษภาคม 2566
  • ถ้ายุบสภา ปลายเดือน มีนาคม 2566 (ก่อนสภาครบวาระ 23 มีนาคม) อาจจะมีการเลือกตั้ง ในช่วง กลางเดือน พฤษภาคม 2566 (อาจจะเป็นวันอาทิตย์ 21 พฤษภาคม 2566)

ทั้งนี้ หากมีการยุบสภา ส.ส. และผู้ที่ต้องการลงสมัครรับเลือกตั้ง สามารถย้ายพรรคการเมืองได้ทันที เพราะตามเงื่อนไข การยุบสภา ผู้ที่ต้องการลงสมัครรับเลือกตั้ง จะต้องสังกัดพรรคการเมือง อย่างน้อย 30 วัน (ระยะเวลา น้อยกว่า การกำหนดวันเลือกตั้ง)