รวมช่องทางติดต่อพรรคการเมือง เว็บไซต์พรรคการเมือง

ต่อยอดจากซีรี่ย์ เว็บไซต์ราชการ เว็บไซต์จังหวัด อบจ. และ เว็บไซต์หน่วยงาน .or.th ใช้ CMS อะไรในการสร้างเว็บไซต์

รอบนี้ขอดูพรรคการเมืองกันบ้าง โดยเก็บข้อมูลเพิ่มช่องทางการติดต่อ เว็บไซต์พรรคการเมือง เบอร์โทรศัพท์ ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ

รวมช่องทางติดต่อพรรคการเมือง เว็บไซต์พรรคการเมือง

พรรคเว็บไซต์CMSเบอร์โทรFacebookTwitterYouTubeInstagram
เพื่อไทยhttps://ptp.or.th/WordPress 5.8.6026534001https://www.facebook.com/pheuthaipartyhttps://twitter.com/pheuthaipartyhttps://www.youtube.com/user/PheuthaiParty 
พลังประชารัฐhttps://pprp.or.th/WordPress 6.0.3021529999https://www.facebook.com/PPRPThailand/   
ก้าวไกลhttps://www.moveforwardparty.org/WordPress 5.9.5028215874https://www.facebook.com/MoveForwardPartyThailandhttps://twitter.com/mfpthailandhttps://www.youtube.com/channel/UCvhuQuAIrRLOdNdCREo5LuA 
ประชาธิปัตย์https://www.democrat.or.th/ 028281000https://www.facebook.com/DemocratPartyTH/https://twitter.com/democratTHhttps://www.youtube.com/channel/UCjAV6weiRQQ2Qoq3J0mk7MAhttps://www.instagram.com/democratparty.th/
ภูมิใจไทยhttps://bhumjaithai.com/ 029406740https://www.facebook.com/bhumjaithaipartyhttps://twitter.com/khonbhumjaithaihttps://www.youtube.com/channel/UCPH0V9_i93V9L6loqIY-Gcg 
เสรีรวมไทยhttps://sereeruamthai.or.th/WordPress 5.7.2024339484https://www.facebook.com/sereeruamthai/https://twitter.com/sereeruamthaihttps://www.youtube.com/channel/UCDAyqlwqUOQleHrMCaySP-Ahttps://www.instagram.com/sereeruamthai/
ชาติไทยพัฒนาhttps://www.chartthaipattana.or.th/ 022438072https://www.facebook.com/ChartthaipattanaPartyhttps://twitter.com/ChartthaiPThttps://www.youtube.com/channel/UCHqRovXN-Di_XQqCPz6lAWQ 
ประชาชาติhttps://prachachat.org/WordPress 6.1.10659858695https://www.facebook.com/PrachachatParty/   
รวมไทยสร้างชาติhttps://unitedthaination.or.th/WordPress 6.0.2022792112https://www.facebook.com/unitedthaination/https://twitter.com/utn_officialhttps://www.youtube.com/channel/UCjzXISixFwHjssm6mx_juowhttps://www.instagram.com/unitedthaination/
รวมพลังhttps://act-party.org/WordPress 5.1.150628923425https://www.facebook.com/actpartyorg/https://twitter.com/actpartyorghttps://www.youtube.com/channel/UCHlubIxVrhwzpuP90Dop7Jw 
พลังปวงชนไทยhttps://plptdb.com/WordPress 6.1.1029691909https://www.facebook.com/thaipeoplepowerpartypage/https://twitter.com/ThaiPeoPlePowerhttps://www.youtube.com/channel/UC-Mz1RS-96VrxZv_N7mYzEwhttps://www.instagram.com/plpt_thai_people_power_party
รวมแผ่นดินhttps://thailandtogetherparty.org/WordPress 6.1.1 https://www.facebook.com/Thaitogetherparty/   
ไทยสร้างไทยhttps://thaisangthai.org/ 0819091212https://www.facebook.com/thaisangthaipartyhttps://twitter.com/thaisangthaihttps://www.youtube.com/channel/UCqkJwRzxzTKUzZ5RXYXsjTwhttps://www.instagram.com/thaisangthaiparty/