Coup

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ย้ำ ใช้ "ประชาธิปไตย" แก้ปัญหา "คอร์รัปชัน"

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ "อัด ประชาธิปไตย แก้ คอร์รัปชัน" ดังนี้

poakpong Mon, 2018-10-08 - 22:48

ว่าด้วย มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว) พ.ศ. 2557

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกาศเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 มีอยู่ 1 มาตรา ที่สามารถใช้แทน (replace) กฎหมายทุกข้อ ในประเทศไทย นั้นคือ มาตรา 44 หรือ ม.44 ที่หลายคนพูดจนติดปาก และเห็นว่ามันดี

3 ปี 19 กันยายน 2549

รัฐธรรมนูญ

  • ฉบับปากกระบอกปืน ประชามติจากประชาชนทั่วประเทศ (18 สิงหาคม 2550) ภายใต้กฎอัยการศึก 35 จังหวัด ด้วยคะแนนเห็นชอบร้อยละ 57.81 และไม่เห็นชอบร้อยละ 42.19 (จำนวนผู้มาใช้สิทธิคิดเป็นร้อยละ 57.61 ของผู้มีสิทธิทั้งหมด)
  • ข้อสำคัญของ รธน. 2550 คือ ระบบ ส.ส.แบบสัดส่วนแบ่งเป็น 8 กลุ่มจังหวัด รวม 80 เสียง และแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์ รวม 400 เสียง (รวม ส.ส.ทั้งสิ้น 480 เสียง) และการได้มาของ ส.ว.เป็นแบบแต่งตั้ง 74 เสียง และจากการเลือกตั้ง 76 เสียง (จังหวัดละ 1 คน)

ยุบพรรค

Subscribe to Coup