3 ปี 19 กันยายน 2549

รัฐธรรมนูญ

 • ฉบับปากกระบอกปืน ประชามติจากประชาชนทั่วประเทศ (18 สิงหาคม 2550) ภายใต้กฎอัยการศึก 35 จังหวัด ด้วยคะแนนเห็นชอบร้อยละ 57.81 และไม่เห็นชอบร้อยละ 42.19 (จำนวนผู้มาใช้สิทธิคิดเป็นร้อยละ 57.61 ของผู้มีสิทธิทั้งหมด)
 • ข้อสำคัญของ รธน. 2550 คือ ระบบ ส.ส.แบบสัดส่วนแบ่งเป็น 8 กลุ่มจังหวัด รวม 80 เสียง และแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์ รวม 400 เสียง (รวม ส.ส.ทั้งสิ้น 480 เสียง) และการได้มาของ ส.ว.เป็นแบบแต่งตั้ง 74 เสียง และจากการเลือกตั้ง 76 เสียง (จังหวัดละ 1 คน)

ยุบพรรค

 • ไทยรักไทย (2549)
 • พัฒนาชาติไทย (2549)
 • แผ่นดินไทย (2549)
 • ประชาธิปไตยก้าวหน้า (2549)
 • พลังประชาชน (2551)
 • ชาติไทย (2551)
 • มัชฌิมาธิปไตย (2551)

เลือกตั้ง : 23 ธันวาคม 2550

 • พลังประชาชน 233 เสียง
 • ประชาธิปัตย์ 165 เสียง
 • ชาติไทย 37 เสียง
 • เพื่อแผ่นดิน 24 เสียง
 • อื่นๆ 21 เสียง

พรรคแกนนำใหม่

 • เพื่อไทย
 • ชาติไทยพัฒนา
 • ภูมิใจไทย

นายกรัฐมนตรี

 • สุรยุทธ์ จุลานนท์ (1 ตุลาคม 2549 แต่งตั้ง)
 • สมัคร สุนทรเวช (29 มกราคม 2551)
 • สมชาย วงศ์สวัสดิ์ (18 กันยายน 2551)
 • อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (17 ธันวาคม 2551)

สี

 • เหลือง
 • แดง
 • ขาว
 • น้ำเงิน

ฯลฯ

คุณอยากได้อะไรอีก...?