#สนับสนุนการเลือกตั้ง

อำนาจ เป็นของคนไม่มีอำนาจ ผ่านระบบตัวแทน

หยุดอำนาจปลายปืน คืนเสรีภาพให้ประชาชน

Did you like it?

No votes have been submitted yet.

ความคิดเห็น