SMS Alert

SMS Alert ที่ไม่ได้สมัคร เมื่อมีคนกดเบอร์ผิด มาตรงกับเบอร์เรา

เรื่องมีอยู่ว่า อยู่ๆ ก็มี SMS Alert เข้ามาในเบอร์มือถือที่ไม่เคยสมัครกับธนาคาร จริงๆ เบอร์นี้แทบไม่ได้ใช้กับอะไรเลย ซื้อมาใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเดียว

Subscribe to SMS Alert