Skip to main content

สุราก้าวหน้า ของ พิธา ก้าวไกล "แก้บรรทัดเดียว ลุกทั้งแผ่นดิน" คืออะไร?

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวาระอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแบบไม่ลงมติ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ในช่วงท้ายของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ ได้กล่าวในตอนท้ายของการอภิปราย ในเรื่องการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศไทยว่า "แก้บรรทัดเดียว ลุกทั้งแผ่นดิน รายได้ประเทศไทย"

อัตราภาษีสรรพสามิต ฉบับใหม่ พ.ศ. 2560 สถานอาบน้ำ เก็บภาษี รอบละ 1,000 บาท

จากข่าว ราชกิจจาฯ ก.ม.ภาษีสรรพสามิตใหม่ บุหรี่ 5 บาทต่อมวน-อาบอบนวด 1พันต่อรอบ (เว็บไซต์ ไทยรัฐ) ที่รายงานว่า...

พิกัดอัตราภาษียาสูบ หน่วยละ 5 บาทต่อปริมาณหนึ่งมวน สุราแช่ ชนิดเบียร์ หน่วยละ 3,000 บาทต่อปริมาณหนึ่งลิตร ส่วนสถานอาบน้ำ หน่วยละ 1,000 บาทต่อรอบ เปลี่ยนฐานในการคำนวณภาษีตามมูลค่าจากเดิม

จากข้อมูลในตอนท้ายของ พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ได้ระบุบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ในส่วนของ สถานอาบน้ำหรืออบตัว และนวด เอาไว้ดังนี้

เงิน 2 หมื่นล้าน ใครควรได้ประโยชน์

กรณ์ชี้ภาษีชาติหายวับ 2 หมื่นล้าน นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การขายหุ้นของตระกูลชินวัตรและดามาพงศ์ครั้งนี้ ในส่วนของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)นอกจากไม่ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนรายย่อย ยังกลายเป็นว่าช่วยตระกูลชินวัตรเลี่ยงภาษี และช่วยให้มีการเลี่ยงการทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์(ทำคำเสนอซื้อต่อนักลงทุนทั่วไป) นายกรณ์ อธิบาย การทำคำเสนอซื้อมี 2 แบบด้วยกัน คือ การครอบงำกิจการแบบบังคับ(Mandatory Tender Offer) กับการครอบงำกิจการโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ซึ่งมีความแตกต่างกันในเรื่องของการกำหนดราคาเทนเดอร์ฯ ทั้งนี้การครอบงำกิจการโดยสมัครใจจะสามารถกำหนดราคาเทนเดอร์ฯต่ำกว่าราคาตลาดได้ เมื่อก.ล.ต.ให้ ซีดาร์ และ เอสเปน หรือ ทามาเส็ก ประกาศเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการในบมจ.แอดวานซ์ โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) นั้นไม่เป็นธรรมกับผู้ลงทุนรายย่อย ทำให้กลุ่มทามาเส็กฯ สามารถกำหนดราคาเทนเดอร์าคาเสนอซื้อหุ้นที่ 72.31 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด(ปัจจุบันอยู่ที่ 104 บาท) นายกรณ์ กล่าวว่า กรณีนี้ต้องทำคำเสนอซื้อแบบบังคับ เพราะเมื่อพิจารณาสัดส่วนการเข้ามาถือหุ้นในแอดวานซ์ของสิงโปร์เทเลคอม(สิงเทล) รวมกับทามาเส็กฯที่เข้ามาถือแอดวานซ์ผ่านชินคอร์ป จะพบว่ากลุ่มทามาเส็กฯถือหุ้นในแอดวานซ์ถึง 32.6% ดังนั้นเมื่อทามาเส็กฯถือหุ้นแอดวานซ์ก้าวข้าม 25% จึงถูกบังคับให้ครอบงำกิจการแบบบังคับ ซึ่งในการทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์ก็จะต้องกำหนดราคาในราคาที่ยุติธรรมกับนักลงทุนรายย่อย แม้ก.ล.ต.จะบอกว่าราคาเทนเดอร์ที่ 72.31 บาทมาจากการเสนอของที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งเสนอตามราคามูลค่าบัญชี (บุ๊กแวลู) ทำให้ก.ล.ต.ต้องรับตามนั้นถือว่าไม่ถูกต้อง เพราะหน้าที่ก.ล.ต.ต้องปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุนรายย่อย นอกจากนี้ หากนำราคาหุ้นในกลุ่มชินคอร์ปทุกตัวมาคำนวณก็จะพบว่า การซื้อครั้งนี้จะคำนวณราคาหุ้นแอวานซ์ที่ 104 บาท ไม่ใช่ 72 บาทแน่นอน เพราะหากคำนวณที่ราคา 72 บาทจะทำให้ราคาขายหุ้นชินคอร์ปครั้งนี้ไม่ใช่ 49.25 บาท แต่จะเป็นราคาเพียง 30 กว่าบาทเท่านั้น ที่สำคัญการที่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจ ก.ล.ต.พิจารณเห็นว่าทามาเส็กมิได้มีความประสงค์ที่จะได้มาซึ่งหุ้น ไอทีวี และหุ้นชินแซทเทลไลท์ และทั้ง 2 บริษัทเป็นทรัพย์สินที่ไม่เป็นสาระสำคัญของบริษัท ดังนั้น จึงผ่อนผันให้ทามาเส็กฯไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไอทีวี และชินแซทเทลไลท์ นั้นยิ่งเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น เพราะถ้าหากทามาเส็กไม่ต้องการหุ้นอื่นๆ ที่ชินคอร์ปมีอยู่ แล้วทำไมไม่ซื้อหุ้นแอดวานซ์เพียงบริษัทเดียว หรือไม่ก็ต้องชัดเจนให้ขายคืนกันไปเลย “ก.ล.ต.กำลังช่วยตระกูลชินวัตรเลี่ยงภาษี เพราะหากทามาเส็กซื้อหุ้นแอดวานซ์เพียงบริษัทเดียว ก็จะต้องซื้อหุ้นแอดวานซ์จากบมจ.ชินคอร์ป ซึ่งการที่บมจ.ชินคอร์ปเป็นผู้ขายหุ้นแล้วมีกำไรจะต้องเสียภาษี เพราะบมจ.ชินคอร์ปเป็นนิติบุคคลไม่ได้รับยกเว้นภาษี เหมือนบุคคลธรรมดา ซึ่งหากบมจ.ชินคอร์ปเป็นผู้ขายก็จะต้องเสียภาษี ซึ่งประเมินแล้วมูลค่าภาษีครั้งนี้ประมาณ 2 หมื่นล้านบาท” นอกจากนี้ นายกรณ์ ยังกล่าวว่า รับไม่ได้กับคำกล่าวอ้างที่นายกรัฐมนตรีที่ระบุว่าการขายหุ้นของลูกเพื่อให้อยู่ในวงการเมืองได้อย่างสบายใจหากอนาคตต้องเล่นการเมือง เพราะหากวัตถุประสงค์การขายหุ้นเพื่อความโปร่งใสทางการเมือง ควรมีการขายหุ้นแบบขาดลอยตั้งแต่ปี 2544 ไม่ใช่ตัดสินใจขายเพราะมีผลกำไรสูงถึง 400 เท่า และมีแนวโน้มชัดเจนว่าคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช.จะต้องเข้ามาดูแลการแข่งขันทางธุรกิจให้มีความเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ เพราะที่ผ่านมาหุ้นบริษัทในเครือชินคอร์ปอเรชั่นได้เปรียบด้านผลประโยชน์มาโดยตลอด รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ยอมรับว่าการขายหุ้นชินคอร์ป เป็นส่วนหนึ่งของการคอรัปชั่น เพราะมีการแก้กฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ในการขายหุ้น ซึ่งเข้าข่ายทุจริตเชิงนโยบาย และถือเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด เพราะอาจเป็นกรณีแลกเปลี่ยนการถือทรัพย์สินในลักษณะฟอกหุ้น คัดลอก(บางส่วน)มาจากข่าวขายชินฯ ขายชาติ เลี่ยงภาษี - บ่อนทำลายความมั่นคง - ผู้จัดการ ... ภาพจากมติชน "ตรงไปตรงมา ไม่ต้องเสียภาษี" นายสุวรรณ วลัยเสถียร โฆษกของตระกูลชินวัตร-ดามาพงศ์ "การขายหุ้นครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีของทั้ง 2 ฝ่ายที่สามารถขายได้ทั้งหมด โดยเห็นว่าการเข้าถือหุ้นใหม่ในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทในเครือของชินคอร์ปสามารถดำเนินธุรกิจไปได้ดีมากขึ้น เพราะการขยายธุรกิจจำเป็นต้องใช้งบฯลงทุนสูง การมีผู้ถือหุ้นที่มีงบลงทุนสูงก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของบริษัทให้สูงขึ้นด้วย สำหรับการขายหุ้นในครั้งนี้เป็นเหตุผลทางธุรกิจทั้งหมด เพราะการลงทุนต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก ขณะที่การซื้อ-ขายหุ้นก็ทำแบบตรงไปตรงมา ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และใช้โบรกเกอร์ 6 ราย เพื่อดำเนินการ การขายหุ้นในครั้งนี้ได้ขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ รายได้จึงได้รับการยกเว้นภาษีตามกฎหมาย และยืนยันว่าการขายหุ้นในครั้งนี้มีเรื่องธุรกิจอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมือง และธุรกิจอื่นๆ จะยังอยู่เหมือนเดิม ไม่มีการขายแน่นอน ทั้งนี้ก็จะมีการบริจาคเงินบางส่วนจากกำไรขายหุ้น เพื่อมอบให้กับสาธารณกุศลด้วย แต่จะเป็นเท่าไหร่ต้องพิจารณาก่อน" คัดลอก(บางส่วน)มาจากข่าว เปิดดีล7หมื่นล."ก้าวสู่สากล" ชินฯเข้มแข็ง-ไม่ต้องเสียภาษี - มติชน ภาพจากมติชน ... 'ทักษิณ'โต้ขายหุ้นชินไม่เสียภาษีทำตามมาตรฐานสากล นายกรัฐมนตรีโต้ข้อกล่าวหาขายหุ้นไม่จ่ายภาษี อ้างเป็นมาตรฐานสากลการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ไม่สนใครวิจารณ์มั่นใจไม่มีผลกระทบความเชื่อมั่น เมื่อเวลา 08.20 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ ถึงเสียงวิพากวิจารณ์การขายหุ้นในเครือบริษัทชินคอเปอเรชั่น ให้กับเทลมาเส็กของสิงคโปร์ ว่า เรื่องนี้คงต้องไปถามบางกอกโพสต์ และมติชนเวลาที่ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ว่าเสียภาษีหรือไม่ตลาดหลักทรัพย์เขาประกาศยกเว้นการการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มานานหลายปีแล้วมีการประกาศใช้ตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อน สมัยที่นายธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ เป็นรมว.คลัง ครั้งแรก และยังมีผลบังคับใช้ต่อเนื่อง ผู้สื่อข่าวถามว่าแต่มีการมองในแง่ของเจตนาเรื่องการเลี่ยงการเสียภาษี พ.ต.ท.ทักษิณ กล่าวว่า “ ฮู้ย! ไม่เกี่ยวเลยมันเป็นเรื่องของกติกาสากล การขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไม่ต้องเสียภาษี ทุกๆ ตัว ทั้งบางกอกโพสต์ มติชน ที่ขายในตลาดหลักทรัพย์ก็ไม่มีเสียสักคน” เมื่อถามย้ำว่าแต่เมื่อมีรายได้เข้ามาก็ต้องเสียภาษี นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไม่เกี่ยวเลย เขาเรียกว่าเป็นการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ถือเป็นกติกาสากล ต่อข้อถามว่านักวิชาการหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าหากกลัวถูกกล่าวหาเรื่องผลประโยชน์ทำซ้อน ทำไมไม่ตัดสินใจขายหุ้นของตระกูลตั้งแต่ต้น “ โฮ๊! มันขายง่ายเหมือนขายขนมเข่งที่ไหนเล่า แหม! เงินตั้งเยอะแยะ พ่อค้ารับซื้อขนมเข่งมีกี่คนเล่า ปัทโธ่! เฮ้อ ...” ต่อข้อถามว่าแต่คำครหาก็มีมานานแล้ว ทำไมจึงตัดสินใจมาขายหุ้นในช่วงนี้ พ.ต.ท.ทักษิณ กล่าวว่า “ก็บอกแล้วงัย ว่ามันเหมือนการขายขนมเข่งหรือเปล่า ถามแบบนี้แสดงว่ารับออเดอร์มาให้ถามจาก บก.สั่งให้ถาม จะถามอย่างไร บก.จะบอกมาเลย เลยเป็นคำถามมาตรฐานที่คล้ายๆ กัน” ผู้สื่อข่าวจึงแย้งว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นข้อสงสัยในสังคม พ.ต.ท.ทักษิณ กล่าวว่า “ปัทโธ่! นี่ เงิน 7 หมื่นกว่าล้าน ใครจะมาซื้อง่ายๆ จะมีคนมีตังค์กี่คนในโลกนี้ มันไม่เหมือนกับขายขนมเข่งที่เดินไปในตลาดก็ขายได้ คัดลอก(บางส่วน)มาจากข่าว'ทักษิณ'โต้ขายหุ้นชินไม่เสียภาษีทำตามมาตรฐานสากล - กรุงเทพธุรกิจ ... อ่านแล้วคิดเห็นยังไง แสดงความเห็นกันบ้างนะ อย่ามัวแต่อ่านแล้วผ่านไป ประเทศนี้เดี่ยวนี้มันเป็นแบบนี้กันแล้วหรือ -_-!!

บริการอิเล็คทรอนิกส์ ทำให้เราสะดวกขึ้น ...

กิจกรรมหนึี่งที่ผู้ที่ทำงานมีรายได้ ต้องทำในช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม ของแต่ละปี นั่นก็คือการยื่นแบบชำระภาษีเงินได้ ไม่ว่าจะบุคคลธรรมดา นิติบุคคล บริษัท ห้างร้านต่างๆ ถ้าเป็นสมัยก่อน สักสาม-สี่ปีที่แล้ว ก็คงจะต้องกรอกเอกสารแล้วนำไปยื่นที่ ที่สำนักงานเขต หรือสำนักงานภาษีจังหวัดต่างๆ แต่ปัจจุบัน ทางราชการโดยเฉพาะ กรมสรรพามิตร ได้พัฒนาการให้บริการให้ทันสมัยมากขึ้น โดยสามารถทำการยื่นแบบผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เนตได้ด้วย อ่าาา.. สบายดีจัง แค่รวบรวมตัวเลขทั้งหมดให้เรียบร้อย กรอกให้ครบถ้วน แค่นั่นก็เรียบร้อย ^_^ ส่วนอีกอันหนึ่งที่อยากบอก คือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ของกระทรวงพาณิชย์ กรมนี้ก็ได้พัฒนาระบบการจดทะเบียน ต่างๆ ให้มีความสะดวกมากกว่าเดิม เคยคุยกับคนที่เคยทำกิจการมาก่อน เค้าบอกว่ากว่าจะจัดตั้งบริษัท หรือธุรกิจได้ เสียเวลาไปเกือบเดือน เสียเงินค่านายหน้าไปเป็นหมื่นๆ แต่ตอนนี้ สามารถกรอกเอกสารผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เนตได้เช่นกัน เมื่อกระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้น ก็แค่ไปชำระเงินผ่านธนาคารที่ระบุไว้ เสียเงินทั้งสิ้นไม่ถึงหมื่น (ส่วนใหญ่เป็นค่าเอกสาร และค่าธรรมเนียม) ก็เป็นอันเสร็จสิ้น ที่บอกถึงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก็เพราะช่วงนี้กำลัง จัดการจัดตั้ง บริษัท ถ้าเรื่องเรียบร้อยจะมาแจ้งให้ทราบอีกที ^_^ ข่าว ...
  • ทักษิณ ปฐมนิเทศ คณะรัฐมนตรี มีประเด็นหนึ่งน่าสนใจ ว่าด้วยวิธีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อ ปปช. -- อันนี้เหมือนทักษิณ กำลังจะบอกว่า วิธีการหลบเลี่ยงควรทำอย่างไร ไม่ให้จับได้ รึเปล่า?
  • เจ๊เล็งโดนสื่อมวลชน ตราหน้าว่า เป็นหญิงโหด จับเด็ก 9 ขวบ ขโมยขนม ลงโทษถึงที่สุด -- อันนี้เข้าข้างกันมากไปรึเปล่า หรือว่าเด็กเล็กขโมยของแล้วไม่ต้องถูกลงโทษ ขโมยคงเต็มบ้านเมือง ห่วงอนาคตประเทศนี้จริงๆ
  • พบภาพนักท่องเที่ยวไร้ หลังสินามิ กระแสท่องเที่ยววูบ -- อันนี้ก็สื่อมวลชนอีกนั่นแหละ ข่าวแบบนี้ไม่เห็นจะต้องทำให้เป็นข่าวใหญ่ ยิ่งเล่นกันมาก็ยิ่งส่งผลกระทบกับคนอื่นๆ ทั้งๆ ที่ตัวเองก็นั่งเทียนเขียนกันอยู่ในสำนักพิมพ์
  • ผลการจับสลากรองรองชนะเลิศเอฟเอคัพ นิวคาสเซิล v แมนฯ ยู, อาร์เซนอล v แบล็คเบิร์น -- อย่างนี้นักชิงก็มีสิ่งเป็นบิ๊กแมทช์ สองทีมที่พลาดแชมป์พรีเมียร์ชีพ มาชิงถ้วย เอฟเอคัพ
  • ส่งท้ายข่าว ... แอปเปิ้ลชนะคดี ศาลสั่งเปิดเผยต้นตอข่าวลือ ให้กับเว็บไซต์ดัง -- ทางแอปเปิ้ลออกแถลงการณ์ว่า ที่ทำไปนั่นไม่ได้หวังจะจ้องทำร้ายเว็บไซต์ที่ปล่อยข่าวลือ แต่ต้องการจับตัวที่เอาความลับบริษัท ออกมาเปิดเผยมากกว่า และเห็นว่า เตรียมฟ้องพนักงานต้องสงสัย 25 คน
Subscribe to Tax