Set up ภาษาไทยให้กับโปรแกรม PhotoScape ใน Windows 8

สาเหตุของเรื่องก็คือ โปรแกรม PhotoScape ที่เป็นโปรแกรมแต่งรูปอย่างง่าย เปลี่ยนเมนูภาษาไทยไม่ได้ รวมทั้งพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้ ตั้งแต่ทำการอัพเกรด OS มาเป็น Windows 8 ทั้งนี้ใช้ไม่ได้ทั้งบน PC ตั้งโต๊ะ และ Notebook

ตอนแรกก็นึกว่าจะไม่มีทางแก้ไข แต่ลอง google หาข้อมูล พบว่าเป็นเพราะโปรแกรม PhotoScape มันอ้างอิงจาก Region ของระบบปฏิบัติการนั้นเอง ทางแก้ไขก็คือ เข้าไป Set up แก้ไขเปลี่ยน Region ให้เป็น Thailand เท่านั้นก็จะสามารถใช้งาน ภาษาไทย ในโปรแกรม PhotoScape ได้แล้ว (ในที่นี่ น่าจะรวมไปถึงโปรแกรมที่อ้างอิง Region ของระบบปฏิบัติการด้วยเช่นกัน)

ขั้นแรก เข้าไปที่เมนู Control Panel > Clock, Language, and Region > Region

จากนั้นก็มีหน้าต่าง Region ขึ้นมา เลือกแถบ Administrative คลิกปุ่ม Change system locale... ในหัวข้อ Language for non-Unicode programs

ในหน้าต่าง Region Settings เลือกเปลี่ยนเป็น Thailand แล้วคลิก OK ระบบจะให้ทำการ Restart เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

เมื่อ Restart ระบบเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้ก็จะสามารถใช้งานภาษาไทย ได้เหมือนเดิม ทั้งการเลือกเปลี่ยนเมนูภาษาไทย และการพิมพ์ภาษาไทยลงในรูปภาพ

หมายเหตุ: การ Set up ข้อมูล Region ของระบบในลักษณะนี้สามารถใช้ได้กับทั้ง Windows 7 และ Windows 8 (เพราะมีพื้นฐานการทำงานเหมือนกัน)