แก้ไขปัญหาเบื้องต้น GPS ไม่ทำงาน GPS ไม่ตรงเวลาเล่นเกม Pokemon GO (ใน Android)

เกม Pokemon GO เป็นเกมที่จำเป็นต้องใช้พิกัดตำแหน่ง GPS เป็นอย่างมาก ทั้งการระบุตำแหน่งปัจจุบันของผู้เล่น พิกัดเสา PokeStop และ Gym รวมถึงการนับระยะทางในการเดิน (ฟักไข่) แต่สำหรับมือถือ Android หลายรุ่น (ระดับกลาง-ล่าง) อาจพบปัญหา GPS ไม่ทำงาน หรือ เกม Pokemon GO หาพิกัด GPS หาไม่เจอ GPS ไม่ตรงกับตำแหน่งปัจจุบัน ลองมาตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับ GPS ว่าสามารถจัดการอะไรได้บ้าง

ตัวอย่าง ความผิดพลาดของ GPS ในการระบุตำแหน่งของผู้เล่น

การแจ้งเตือน ว่าเกม Pokemon GO หาพิกัด GPS ไม่เจอ ในตำแหน่งปัจจุบัน (GPS signal not found)

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น หาพิกัด GPS หาไม่เจอ GPS ไม่ตรงกับตำแหน่งปัจจุบัน (มือถือ Android)

1. ตรวจสอบว่า เมนู Location (ตำแหน่ง) เปิดทำงานอยู่หรือไม่?

เข้าไปที่แอพ Settings (การตั้งค่า) หัวข้อ Location (ตำแหน่ง) - หรือเข้าจาก Quick Settings (การตั้งค่าด่วน) ของแต่ละผู้ผลิตมือถือแต่ละราย

2. ทำลองสลับโหมด Location (ตำแหน่ง) จากโหมด High accuracy (ความแม่นยำสูง) เป็น GPS only (GPS เท่านั้น) แล้วสลับกับมาเป็น High accuracy (ความแม่นยำสูง) อีกครั้ง

โหมด High accuracy (ความแม่นยำสูง) จะใช้ GPS, Wi-Fi, บลูทูธ หรือเครือข่ายมือถือ เพื่อกำหนดตำแหน่ง

3. ตรวจสอบว่า เปิดฟังก์ชั่น Wi-Fi อยู่หรือไม่? ถ้าปิด ให้เปิดใช้งาน (แม้ว่าไม่มีการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi)

เนื่องจากโหมดการทำงาน High accuracy (ความแม่นยำสูง) จะเป็นการคำนวณหาพิกัด GPS อย่างแม่นยำ โดยอาศัยเครืองมือหลายส่วนประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณ GPS โดยตรง ร่วมกับ สัญญาณเครือข่ายมือถือ รวมถึงสัญญาณ Wi-Fi

หมายเหตุ: ภาพประกอบในบล็อกนี้แคปหน้าจอมาจาก ASUS Zenfone Max (Android 6.1)