รีวิว ทาสีผนังภายใน สีน้ำกึ่งเงา ด้วยตัวเอง

เรื่องมันเริ่มจาก จำเป็นต้องซ่อมพื้นกระเบื้องห้องคอนโดทั้งห้อง บวกกับผนังห้องมีรอยสกปรกพอสมควร ตอนแรกจะทีมงานซ่อมกระเบื้องจัดการให้หมดเลย ทั้งปูกระเบื้องใหม่และทาสีผนัง แต่ก็เปลี่ยนใจกันในนาทีสุดท้ายว่าจะทาสีกันเอง

พื้นที่ผนังทั้งหมด : ประมาณ 50 ตารางเมตร
แรงงานในการดำเนินการ : 2 คน

ขั้นตอนการทาสีห้องคอนโดด้วยสีน้ำกึ่งเงา

กระบวนการเตรียมความพร้อม

กระบวนการก่อนเริ่มรื้อถอนกระเบื้องชุดเก่า จำเป็นต้องแกะไม้บัวออกเสียก่อน และเมื่อปูกระเบื้องเสร็จแล้ว ก็ค่อยติดตั้งไม้บัว อีกครั้ง แต่ในครั้งนี้ ตัดสินใจไม่ติดไม่บัวที่ของพื้นผนังแล้ว ด้วยเหตุผลเรื่องความสวยงาม และต้องการวางเฟอร์นิเจอร์ชิดผนัง

เมื่อไม่ติดตั้งไม้บัวชุดใหม่ ก็จำเป็นต้องซ่อมแซมพื้นผิวผนังที่รื้อไม้บัวออก ซึ่งในบางจุดก็มีรอยตะปู รวมถึงบางจุดสีฉาบเดิมหลุดร่อนออกมาเป็นแผ่น

ก่อนเริ่มงานต้องจัดการปูพื้นป้องกันความเลอะเทอะด้วยถุงดำ และติดขอบด้วยสก๊อตเทปขาวโดยรอบ

ขั้นแรกต้องทำการโป้วสีผนัง บริเวณที่มีรอยแตกร้าว เพิ้อปรับพื้นผิวผนังให้เรียบ ก่อนลงมือทาสีรองพื้น ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง

ทาสีรองพื้นทับสีเก่า

เมื่อพื้นผิวของผนังเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาทาสีรองพื้นทับสีเก่า ระยะเวลาในการทาสีรองพื้น ประมาณ 2 ชั่วโมง เมื่อทาครบทั้งผนังแล้ว ปล่อยให้สีแห้งประมาณ 4 ชั่วโมง แล้วค่อยกลับมาเริ่มทาสีจริง

ทาสีจริง 2 รอบ

หลังจากสีรองพื้นแห่งเป็นที่เรียบร้อย ก็ถึงเวลาการทาสีจริง รอบที่หนึ่ง โดยเป็นการทาสีทับไปในพื้นที่ทั้งหมด ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที หลังจากนั้นปล่อยให้สีแห้งอีก 4 ชั่วโมง

ในการลงมือทาสีจริง รอบที่สอง ตัดสินใจทาสีซ้ำ 2 ชั้น กล่าวคือ เมื่อทาสีวนครบทั้งห้องแล้ว ดำเนินการทาสีซ้ำทั้งหมดอีกรอบหนึ่ง ในการทาสี รอบที่สอง จึงใช้เวลาไปประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที หลังจากนั้นก็ปล่อยให้สีแห้งประมาณ 4 ชั่วโมง เป็นอันเสร็จกระบวนการ

เก็บรายละเอียดหลังสีแห้ง

เมื่อสีผนังแห้งดีแล้ว ก็มาเก็บรายละเอียด เก็บขยะถุงดำที่นำมารองชิดผนังป้องกันสีเลอะพื้นกระเบื้อง ในกระบวนการนี้ อาจจะมีบางจุดที่สก๊อตเทปดึงสีจากผนังออกมา อาจต้องดำเนินการซ่อมสีในบางจุด

สรุป การทาสีผนังภายใน ด้วยตัวเอง

หลังจากทาสี รอบที่สอง และปล่อยให้แห้งประมาณ 5 ชั่วโมง สามารถกลับเข้ามาอยู่ในบริเวณห้องได้เลย

รวมระยะเวลาในการดำเนินการทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ 13.00 น. - 05.30 น. เรียกได้ว่าสามารถทำให้เสร็จได้ภายใน 1 วัน (ถ้าเริ่ม 06.00 น. ก็จบก่อนเที่ยงคืน)