กล้องติดรถยนต์ : ตรวจสอบความพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ

กล้องติดรถยนต์เปรียบเหมือนการซื้อประกันภัย ที่ต้องเสียเงินซื้อไว้แต่ไม่มีใครอยากใช้ กล่าวคือมีไว้แล้วอุ่นใจสบายใจมากกว่าการไม่มี

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากล้องติดรถยนต์จะแทบไม่ได้ใช้งาน (หากไม่เกิดอุบัติเหตุ) แต่เจ้าของรถยนต์ก็ควรหมั่นตรวจสอบความพร้อมใช้งานของระบบอย่างสม่ำเสมอ

ตรวจสอบการเชื่อมต่อ กล้องติดรถยนต์ กับอุปกรณ์อื่น

กล้องติดรถยนต์รุ่นใหม่ มักมีความสามารถในการเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย Wi-Fi ผู้ใช้งานควรทดสอบการเชื่อมต่อ ว่ายังทำงานได้สมบูรณ์หรือไม่ สามารถควบคุมเมนูต่างๆ ได้หรือไม่ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ออกมาได้หรือไม่ เป็นต้น

แต่หาก กล้องติดรถยนต์ ไม่ใช่รุ่น Wi-Fi ก็ควรนำการ์ดบันทึกข้อมูล ไปทดสอบการเปิดกับคอมพิวเตอร์ ว่าสามารถอ่านไฟล์ที่บันทึกไว้ได้เป็นปกติหรือไม่

ตรวจสอบมุมมอง การมองเห็นของกล้องติดรถยนต์

อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องตรวจสอบอยู่เสมอ คือมุมมองของกล้องติดรถยนต์ ที่หันไปทางด้านหน้าตัวรถ ว่าสามารถมองเห็นได้ครอบคลุมมากที่สุดหรือไม่ มุมมองก้ม-เงยมากเกินไปหรือไม่ เพราะเมื่อใช้งานไประยะหนึ่งความสั่นสะเทือนของรถอาจจะทำให้มุมกล้องผิดไปจากที่ติดตั้งไว้ตอนแรก