เมื่อ Google ประกาศนับขนาดไฟล์ Photos, Docs และไฟล์อื่นๆ ใน Drive

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ตามเวลาประเทศไทย Google ประกาศข่าวสำคัญ 2 เรื่อง ที่เรียกเสียงฮือฮาจากผู้ใช้งานทั่วโลก นั่นคือ เตรียมยกเลิกให้บริการสำรองรูปภาพความละเอียดสูง High Quality ขนาดไม่เกิน 16 ล้านพิกเซล "แบบฟรี" ใน Google Photos

หลังจากวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป รูปภาพที่สำรองข้อมูลเข้าไว้ใน Google Photos จะถูกนับขนาดไฟล์ทั้งหมด โดยคิดรวมไปใน 15 GB ของ Google Drive ของแต่ละคน ส่วนรูปภาพเก่าๆ ก่อนวันที่ 1 มิ.ย. จะยังคงใช้ได้ฟรีตลอดไป

และเรื่องที่สอง ไฟล์เอกสารต่างๆ ที่สร้างใน Google Drive ไม่ว่าจะเป็น Docs, Sheets, Slides รวมถึง Forms และทุกๆไฟล์ จะถูกคิดขนาดไฟล์ทั้งหมด มีผล วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เช่นกัน โดยไฟล์เก่าก่อนวันที่ 1 มิ.ย. จะไม่คิดขนาดไฟล์เช่นเดียวกับ Google Photos

เมื่อ Google จับทุกอย่างมาคิดขนาดไฟล์ใน Drive

ก่อนหน้านี้ พื้นที่เก็บข้อมูลฟรี ขนาด 15 GB ของผู้ใช้แต่ละคนที่สมัคร Gmail (Google Accounts) จะถูกใช้ไปกับ 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ Drive ที่เป็นการอัพโหลดไฟล์เข้าไป ปริมาณจดหมายใน Gmail และ รูปภาพแบบต้นฉบับ Original Size ใน Google Photos

ซึ่งที่ผ่านมาไฟล์ที่สร้างใน Drive จะไม่ถูกคิดขนาดไฟล์ ถ้าดูในรายละเอียด File information จะไม่บอกขนาดไฟล์ หรือ รูปภาพแบบความละเอียดสูง High Quality บีบอัพเหลือไม่เกิน 16 ล้านพิกเซล จะได้สิทธิใช้งานฟรี

หากในอนาคตพื้นที่ Google Drive ฟรี 15 GB ไม่เพียงพอ ผู้ใช้งานจำเป็นต้องเช่าซื้อพื้นที่เพิ่มเติม เช่น ขยายพื้นที่เป็น 100 GB ราคาเดือนละ 70 บาท (หรือปีละ 700 บาท) หรือ 200 GB ราคาเดือนละ 99 บาท (หรือปีละ 990 บาท) เป็นต้น

อยู่บ้านเดียวกัน ไม่ต้องจ่ายทุกคน ตามเงื่อนไขของ Google One

แม้ว่า Google จะเปลี่ยนนโยบายแกมบังคับให้ทุกคนที่ใช้พื้นที่ Google Drive เกินกว่าโควต้าฟรี 15 GB ต้องเสียเงินเช่าซื้อเพิ่ม แต่ก็ยังเปิดโอกาสให้กับคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันสามารถแชร์พื้นที่กันได้ (จ่ายแค่คนเดียว)

ถ้าดูรายละเอียดแพ็คเกจของ Google One จะพบว่าสามารถเพิ่มสมาชิกในครอบครัวเข้ามายังพื้นที่ Google One ได้อีก 5 คน

แพ็คเกจ Google One ที่แชร์กับคนในครอบครัว ที่อาจจะต้องจัดระเบียบกันใหม่

สำหรับบริการแบบครอบครัวของ Google ก่อนหน้านี้ คือ YouTube Premium แบบ Family เดือนละ 239 บาท ที่สามารถเพิ่มสมาชิกได้อีก 5 คน รวมผู้จัดการครอบครัวหนึ่งคน เป็นทั้งหมด 6 คน โดยสามารถตรวจสอบสถานะครอบครัวได้ที่ เว็บไซต์ https://families.google.com

คราวนี้ หากผู้ใช้งานจำเป็นต้องเสียค่าเช่าซื้อพื้นที่ Google One เพิ่มเติม และจะใช้สิทธิในการเพิ่มสมาชิกครอบครัว Family members อาจต้องมีการจัดระเบียบกันขนานใหญ่ ตัวอย่างง่ายที่สุดคือ ผู้ใช้งานที่เป็น ผู้จัดการครอบครัว จะไม่สามารถไปเป็นสมาชิกในครอบครัวอื่นได้ เป็นต้น