ขั้นตอนการรับบริการ ตรอ. และ เลื่อนล้อต่อภาษี ปีที่ 7

ในการชำระภาษีรถประจำปี หากรถยนต์มีอายุเกิน 7 ปี จำเป็นต้องมีการตรวจสอบสภาพก่อน และนำหนักฐานการตรวจสอบสภาพรถไปประกอบการชำระภาษีต่อไป

ขั้นตอนการรับบริการจาก ตรอ.

ตรอ. ย่อมาจาก สถานตรวจสภาพรถเอกชน ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก โดยในพื้นที่ใกล้เคียงสำนักงานขนส่งแต่ละแห่งจะมีศูนย์บริการ ตรอ. กระจายอยู่มากมาย สังเกตได้จากป้ายสัญลักษณ์โลโก้ ตรอ. บนรูปเฟืองทึบสีเหลือง วางอยู่บนวงกลมสีน้ำเงิน และมีข้อความ สถานตรวจสภาพรถเอกชน

ขั้นตอนเข้ารับบริการจาก ตรอ. เมื่อเลี้ยวเข้าไปในศูนย์บริการ ตรอ. จะมีเจ้าหน้าที่มารับรถเพื่อไปยังเครื่องตรวจสอบ ในระหว่างนั้น ก็ทำการยื่นเอกสารเล่มประจำรถให้กับเคาท์เตอร์บริการ เพื่อชำระค่าบริการ 200 บาท และได้รับเอกสารผลการตรวจสภาพรถ เพื่อประกอบการชำระภาษีประจำปี

เลื่อนล้อต่อภาษี (DRIVE THRU FOR TAX)

บริการชำระภาษีแบบการขับรถผ่านช่องทางชำระภาษีรถโดยไม่ต้องลงจากรถ หรือ เลื่อนล้อต่อภาษี (DRIVE THRU FOR TAX) เปิดให้บริการในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.30 น.

เอกสารที่ใช้ประกอบการชำระภาษีรถยนต์

1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ (เล่มรถ) หรือ ใช้สำเนาก็ได้ กรณีที่ใช้สำเนา ควรถ่ายสำเนาเพิ่มเติมเอาไว้ เพราะเจ้าหน้าที่อาจจะเก็บสำเนาไป ไม่คืนกลับมาใบเสร็จ

2. ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หรือที่เรียกติดปากว่า พ.ร.บ. โดยสามารถหาซื้อได้ที่ด้านหน้าสำนักงานขนส่งฯ หรือ ในกรณีซื้อประกันภัยรถยนต์ อาจมีแถม พ.ร.บ.มาให้ด้วย โดยเจ้าหน้าที่จะฉีกหลักฐานด้านท้ายใบเสร็จ พ.ร.บ. เก็บไว้ถ้า

3. กรณีรถยนต์มีอายุเกิน 7 ปี จำเป็นต้องมี ใบรับรองการตรวจสภาพรถ (ตรอ.)

4. เงินสำหรับชำระภาษี คิดตามขนาดของเครื่องยนต์ สำหรับเครื่องยนต์ขนาด 1,497 ซีซี (ชำระภาษีปีที่ 7 จำนวนเงินที่ต้องชำระ 1151.85 บาท)

เมื่อชำระภาษีเรียบร้อยแล้ว จะได้ใบเสร็จรับเงินพร้อมแผ่นป้ายภาษี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : ขั้นตอนขอเปลี่ยนใบอนุญาต-ชั่วคราว 1 ปี เป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล 5 ปี และ เลื่อนล้อต่อภาษี