วิธีตั้งค่าทำให้ Keyboard Bluetooth พิมพ์ภาษาไทยได้ใน Android

อัพเดท 2023 : ตอนนี้แอป Logitech Keyboard Plus ไม่สามารถดาวน์โหลดได้จาก Google Play Store แล้ว

แต่อย่างไรก็ตาม หากใครใช้มือถือ Samsung ยังสามารถต่อกับ Keyboard Bluetooth ได้

โดยปกติอุปกรณ์ Android เมื่อเชื่อมต่อกับ Keyboard Bluetooth จะมีปัญหาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยไม่ได้

วิธีตั้งค่าทำให้ Keyboard Bluetooth พิมพ์ภาษาไทยได้ใน Android

ทางแก้ไขก็คือ ให้ทำการติดตั้งแอพ Logitech Keyboard Plus โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Keyboard Bluetooth ของยี่ห้อ Logitect สามารถเลือกใช้ Keyboard Bluetooth ยี่ห้อไหนก็ได้ขอให้เป็นรุ่นใหม่ๆ ก็สามารถเลือกใช้ได้ทันที

ทั้งนี้เพียงแค่เลือกตั้งค่า Setup status ในห้วข้อ Step 3: Language ให้เลือกเพิ่ม "ไทย" (ภาษาไทย) เข้าไปด้วย เท่านี้ก็ใช้งานได้

สำหรับการเปลี่ยนสลับภาษา แอพ Logitect Keyboard Plus กำหนดให้เมนูเปลี่ยนภาษาคือ การกดปุ่ม Shift + Space bar

หมายเหตุ อุปกรณ์ Android ที่ใช้ทดสอบคือ Samsung Galaxy Tab S7 และ Keyboard Bluetooth (ไม่มียี่ห้อ)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.logitech.keyboard.look_ten